Бодлого 3.060

Тэгшитгэлийг бод

тэгшитгэлийг бод.

 

Материалыг бүрэн үзэхийн тулд та бүртгүүлсэн байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 3.013

тэгшитгэлийг бод.

Нээгдсэн тоо : 485

 

Бодлого 3.009

тэгшитгэлийг бод.

Нээгдсэн тоо : 593

 

Бодлого 3.002

тэгшитгэлийг бод.

Нээгдсэн тоо : 565

 

Бодлого 3.026

функцын графикууд хоёр цэгт огтлолцоно. Эдгээр цэгүүдийг дайран өнгөрөх шулууны тэгшитгэл бол a, b, c, d -г ол.

Нээгдсэн тоо : 481