Бодлого 3.027

Илэрхийллийн утгыг ол. (ОХУ, ЕШ сорилго)

x1 , x2 , x3 , x4 тоонууд x1< x2< x3< x4 дараалалтай бөгөөд тэгшитгэлийн өөр өөр шийдүүд бол илэрхийллийн утгыг ол.

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 3.016

тэгшитгэлийг бод.

Нээгдсэн тоо : 517

 

Бодлого 3.004

тэгшитгэлийг бод.

Нээгдсэн тоо : 488

 

Бодлого 3.070

тэгшитгэлийг бод.

Нээгдсэн тоо : 432

 

Бодлого 3.069

19x+97y=4xy тэгшитгэлийн натурал шийдүүдийг ол. x=1, y=1 ийг шийдэд тооцохгүй.

Нээгдсэн тоо : 435