Бодлого 3.027

Илэрхийллийн утгыг ол. (ОХУ, ЕШ сорилго)

x1 , x2 , x3 , x4 тоонууд x1< x2< x3< x4 дараалалтай бөгөөд тэгшитгэлийн өөр өөр шийдүүд бол илэрхийллийн утгыг ол.

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 3.087

тэгшитгэл хэдэн бүхэл тоон шийдтэй вэ?

Нээгдсэн тоо : 194

 

Бодлого 3.007

тэгшитгэлийг бод.

Нээгдсэн тоо : 545

 

Бодлого 3.067

тэгшитгэл с -ын ямар утганд тэнцүү язгууртай вэ?

Нээгдсэн тоо : 536

 

Бодлого 3.025

Хэрвээ x1 , x2 нь тэгшитгэлийн шийд бол шийдтэй квадрат тэгшитгэл хэлбэртэй байх ба a, b, c -г ол.

Нээгдсэн тоо : 690