Бодлого 9.050

Хурц өнцгийг ол. (ЕШ 2015-A5)

Тэгш өнцөгт гурвалжны нэг хурц өнцөг нь 200 бол нөгөө хурц өнцгийг ол.

 

Бодолт

Бодлого маш амархан. Энд зураг гаргах ч хэрэггүй. Тэгш өнцөгт гурвалжин гэсэн болохоор нэг өнцөг нь 900 гэсэн үг. Одоо бидэнд хоёр өнцөг нь мэдэгдэж байна. Дээр нь гурвалжны дотоод өнцгүүдийн нийлбэр 180 байдаг гэдгээс нөгөө хурц өнцгийг олбол 180-90-20=70 гэж гарна.

Хариу
70

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 9.046

ABC гурвалжны AB ба BC талууд дээр орших M, N цэгүүдийг дайруулан AC талтай паралел MN шулууныг татжээ. BC=6, MN=4, AC=9 бол CN -ийг ол.

Нээгдсэн тоо : 525

 

Бодлого 9.062

Тэгш өнцөгт гурвалжны нэг өнцөг нь 300 харин гипотенуз нь 6 бол гурвалжны урт катетыг ол.

Нээгдсэн тоо : 322

 

Бодлого 9.068

Тэгш өнцөгт гурвалжны нэг катет 6, гипотенуз 10 бол гурвалжны талбайг ол.

Нээгдсэн тоо : 173

 

Бодлого 9.006

Тэгш өнцөгт гурвалжинд багтсан тойргийн шүргэлтийн цэг нь гипотенузыг 5 болон 12 см урттай хэрчмүүдэд хуваажээ. Гурвалжны катетуудыг ол.

Нээгдсэн тоо : 578