Бодлого 7.067

Тэгшитгэлийг бод.

тэгшитгэлийг бод.

 

Бодолт

Тэгшитгэлд ижил суурьтай логарифмууд байгаа учраас логарифм доторх илэрхийллүүд тэнцүү байхад л эдгээр логарифмууд тэнцэнэ гэдгээс гэсэн хариутай. Энгийн бодлогуудыг бодохгүйгээр хариуг шууд харж чаддаг байвал элсэлтийн шалгалтын тестийн эхний хэсгээс оноо, хугацаа алдахгүй байх ашигтай.

Хариу
2

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 7.027

илэрхийллийг хялбарчил.

Нээгдсэн тоо : 484

 

Бодлого 7.083

тэгшитгэлийг бод.

Нээгдсэн тоо : 133

 

Бодлого 7.094

тэгшитгэлийг бод.

Нээгдсэн тоо : 42

 

Бодлого 7.074

Нээгдсэн тоо : 361