Бодлого 13.036

y(x) -ийг ол.

бол y(x) -ийг ол.

 

Материалыг бүрэн үзэхийн тулд та бүртгүүлсэн байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 13.002

функцын тодорхойлогдох мужийг ол.

Нээгдсэн тоо : 488

 

Бодлого 13.017

f(x) нь 2 зэргийн олон гишүүнт f(x+1)-f(x)=6x+8 ба f(1)=16 бол f(2) хэд вэ?

Нээгдсэн тоо : 465

 

Бодлого 15.053

  1. (2,-2) цэгт оройтой параболын тэгшитгэл байна.
  2. A(0,-6), B(4,2) цэгүүдийг дайрсан шулууны тэгшитгэл байна.
  3. Эдгээр функцийн графикаар хязгаарлагдсан дүрсийн талбай байна.

Нээгдсэн тоо : 34

 

Бодлого 13.016

муруйнуудын

  1. Огтлолын цэг
  2. M цэгт татсан шүргэгчүүдийн өнцгийн коэффициент харгалзан
  3. Шүргэгч шулуунуудын OX тэнхлэгтэй эерэг чиглэлтэй үүсгэх өнцгүүдийн ялгавар нь
  4. функцийн графикийн M цэгт татсан шүргэгчийн тэгшитгэл нь байна.

Нээгдсэн тоо : 444