Бодлого 10.002

Пирамидын бүтэн гадаргуун талбайг ол

Зөв гурвалжин пирамидын суурийн талууд a, суурийн хоёр талт өнцөг нь 45° бол пирамидын бүтэн гадаргуун талбайг ол.

 

Материалыг бүрэн үзэхийн тулд та бүртгүүлсэн байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 10.043

ABC зөв гурвалжин суурьтай SABC пирамидын суурийн талууд нь см, SC хажуу ирмэгийн урт нь 8 см бөгөөд суурийн хавтгайд перпендикуляр байв. S орой ба BC талын дундаж цэгийг дайрсан шулуун, AB талын дундаж цэг ба C оройг дайрсан шулуунуудын хоорондох өнцөг ба хоорондын зайг олоорой.

Бодолт:

AB, BC талын дундаж цэгүүдийг харгалзан D, E гэе. AB шулууныг агуулсан, CD шулуунд перпендикуляр хавтгайд SABC пирамидыг проекцлон CD хэрчим D' цэгт, E цэг E' цэгт, S цэг S' цэгт тус тус буусан гэж үзвэл ба S'D'=8 болно. Бидний олох ёстой 2 шулууны хоорондох зай нь S'D'E' гурвалжны S'E' гипотенуз дээр буусан D'H өндөр юм. .
Олох ёстой өнцгөө α гэж тэмдэглэвэл тул байна.

Нээгдсэн тоо : 353

 

Бодлого 10.009

Кубын ирмэг a. Дээд талын төвийг суурийн оройтой холбоход үүсэх пирамидийн бүтэн гадаргуун талбайг ол.

Нээгдсэн тоо : 579

 

Бодлого 10.014

Зэрэгцээ орших ирмэгүүд нь оройдоо 60° өнцөг үүсгэсэн 3 өндөртэй зөв дөрвөн өнцөгт пирамидын эзэлхүүн тэнцүү.

Нээгдсэн тоо : 2348

 

Бодлого 10.031

Зурагт дүрслэгдсэн O төвтэй 6 см радиустай бөмбөрцөгт багтсан хамгийн их эзэлхүүнтэй конусын суурь бөмбөрцгийн төвөөс ямар зайд орших вэ?

Нээгдсэн тоо : 596