Бодлого 10.002

Пирамидын бүтэн гадаргуун талбайг ол

Зөв гурвалжин пирамидын суурийн талууд a, суурийн хоёр талт өнцөг нь 45° бол пирамидын бүтэн гадаргуун талбайг ол.

 

Материалыг бүрэн үзэхийн тулд та бүртгүүлсэн байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 10.008

Зөв дөрвөн өнцөгт призмийн дээд суурийн төв, доод суурийн талуудын дундаж нь призмд багтсан V эзэлхүүнтэй пирамидын оройнууд бол призмийн эзэлхүүнийг ол.

Нээгдсэн тоо : 635

 

Бодлого 10.045

Тэгш өнцөгт ABCDA1B1C1D1 паралелпепидын гурван хэмжээсийн нийлбэр 40 харин AB:AA1:AD=2:2:4 бол паралелпепидын таслстуудын хамгийн урт диагоналийг ол.

Нээгдсэн тоо : 231

 

Бодлого 10.039

Биеийн тамирын багш хичээлд зориулан 12 радиустай гурван ижилхэн бөмбөгийг дэлгүүрээс худалдан авахад түүнд нэг жижиг бөмбөг бэлгэнд өгчээ. Багш танхимдаа ирээд бүх бөмбөгөө шалан дээр тавьтал том бөмбөгүүд хос хосоороо бие биедээ шүргэж байхад жижиг бөмбөг бүх том бөмбөгийг шүргэж байлаа. Жижиг бөмбөгийн радиусыг ол.

Нээгдсэн тоо : 451

 

Бодлого 10.050

P оройтой суурийн тал нь 3, өндөр нь 2 зөв тэгш өнцөгт PABCD пирамидын A оройгоос PCD таслт хүртлэх зайг ол.

Нээгдсэн тоо : 193