Бодлого 3.081

Тэгшитгэлийг бод.

тэгшитгэлийг бод.

 

Бодолт

Хамгийн энгийн шугаман тэгшитгэл. Ийм төрлийн тэгшитгэлд асуудал үүсч байвал маш эрчимтэй сайн бэлтгэх шаардлага танд байна гэж бодоорой. Энэ бол 5-р ангийн бодлого. Хэдхэн энгийн хувиргалт хийгээд хариу гарна. Энд энгийн бутархайн үйлдлийг зөв хийхэд л хариу өөрөө гараад ирсэн.

Хариу

-5

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 3.031

олон гишүүнтийн язгуурууд x1, x2, x3 (x1<x2<x3) бол
1.
2. x1, x2, x3 арифметик прогрес үүсгэх бол
3. Уул прогрессын ялгавар
4.

Нээгдсэн тоо : 648

 

Бодлого 3.040

тэгшитгэлийн хоёр язгуурын квадратын нийлбэр нь хамгийн бага байхаар a параметрийн утгыг ол.

Нээгдсэн тоо : 590

 

Бодлого 3.065

тэгшитгэлийг бод.

Нээгдсэн тоо : 529

 

Бодлого 3.098

систем тэгшитгэлээс x·y=?

Нээгдсэн тоо : 19