Бодлого 10.047

Тооцоог хий. (ЭЕШ 2017-A.2.4)

Бүх ирмэг нь 1 урттай байх ABCDE зөв дөрвөн өнцөгт пирамид өгөгдөв.

I. Суурийн диагональ байна.
II. Диагональ огтлолын талбай
III. Пирамидын эзэлхүүн байна.
IV. Пирамидад багтсан бөмбөрцгийн радиус байна.
V. Энэ пирамидад хамгийн их эзэлхүүнтэй, 4 орой нь хажуу ирмэг дээр, 4 орой нь суурь дээр орших тэгш өнцөгт параллелопепидийн эзэлхүүн нь байна.

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 10.037

ABCDA1B1C1D1 тэгш өнцөгт паралелпипедын AD=12, AB=5, AA1=8. Харин M цэг AA1 ирмэг дээр байрлах бөгөөд AM=5 бол MB1C1D пирамидын эзэлхүүнийг ол.

Нээгдсэн тоо : 431

 

Бодлого 10.022

A; B; C цэгүүд бөмбөрцөг дээр байрлах ба төвөөс (ABC) хавтгай хүрэх зай 12м. AB=6м; BC=8м; AC=10м бол бөмбөрцгийн гадаргуугийн талбайг ол.

Нээгдсэн тоо : 605

 

Бодлого 10.030

Бүх ирмэг нь 1 нэгж урттай зөв гурвалжин призм ABCA1B1C1 -ийн B, C оройнууд ба A1C1 ирмэгийн дундаж цэгийг дайрсан огтлолын талбай кв. нэгж, огтлогч хавтгай ABC талстай үүсгэх өнцөг , призмээс таслагдсан огтлогдсон пирамидын эзэлхүүн куб нэгж байна.

Нээгдсэн тоо : 640

 

Бодлого 10.050

P оройтой суурийн тал нь 3, өндөр нь 2 зөв тэгш өнцөгт PABCD пирамидын A оройгоос PCD таслт хүртлэх зайг ол.

Нээгдсэн тоо : 197