Бодлого 1.039

Хуваагдагч, хуваагч, ногдворын нийлбэр хэд вэ?

Хуваагдагч хуваагчаас 6 дахин их харин хуваагч ногдвороос 6 дахин их бол хуваагдагч, хуваагч, ногдворын нийлбэр хэд вэ?

 

Бодолт

Хуваах үйлдлийн нэр томьёололоор өгөгдсөн энэхүү бодлого нь сурагчдад хүнд санагдаж болно. Яагаад гэвэл хуваагдагч, хуваагч, ногдвор гэдэг ухагдхууныг сайн ойлгоогүй бол юуг олохоо ч ойлгохгүй байдалд орно. Ойлголт хуваагдагч/хуваагч=ногдвор гэсэн энгийн хэлбэртэй. Өөрөөр хэлбэл 50:10=5 илэрхийлэлд 50 - хуваагдагч, 10 хуваагч, 5 ногдвор юм. Эндээс хуваагдагч хуваагчаас 6 дахин их тул ногдвор 6 тай тэнцүү бөгөөд хуваагч ногдвороос 6 дахин их гэсэн болохоор хуваагч 6·6=36 харин хуваагдагч 36·6=216 гэж гарна. Эдгээрийн нийлбэр 216+36+6=258 гэж гарна.      

Хариу

258

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 1.024

илэрхийллийн утгыг ол

Нээгдсэн тоо : 558

 

Бодлого 1.037

Зургаан өөр натурал тооны нийлбэр 22 бол тэдгээр тоонуудын үржвэр хэд байх вэ?

Жич: Хүүхэддээ бодуулаад үзээрэй.

Нээгдсэн тоо : 197

 

Бодлого 1.018

8, 12, 6, 7, 9 тоонуудаас өөрөөсөө ялгаатай хуваагчдынхаа үржвэр ба нийлбэртэй тэнцүү тоог ол.

Нээгдсэн тоо : 704

 

Бодлого 1.002

Нэгдүгээр сард 4 баасан, 4 даваа гараг байсан бол нэгдүгээр сарын нэгэн ямар гараг байсан вэ ?

Нээгдсэн тоо : 728