Бодлого 1.039

Хуваагдагч, хуваагч, ногдворын нийлбэр хэд вэ?

Хуваагдагч хуваагчаас 6 дахин их харин хуваагч ногдвороос 6 дахин их бол хуваагдагч, хуваагч, ногдворын нийлбэр хэд вэ?

 

Бодолт

Хуваах үйлдлийн нэр томьёололоор өгөгдсөн энэхүү бодлого нь сурагчдад хүнд санагдаж болно. Яагаад гэвэл хуваагдагч, хуваагч, ногдвор гэдэг ухагдхууныг сайн ойлгоогүй бол юуг олохоо ч ойлгохгүй байдалд орно. Ойлголт хуваагдагч/хуваагч=ногдвор гэсэн энгийн хэлбэртэй. Өөрөөр хэлбэл 50:10=5 илэрхийлэлд 50 - хуваагдагч, 10 хуваагч, 5 ногдвор юм. Эндээс хуваагдагч хуваагчаас 6 дахин их тул ногдвор 6 тай тэнцүү бөгөөд хуваагч ногдвороос 6 дахин их гэсэн болохоор хуваагч 6·6=36 харин хуваагдагч 36·6=216 гэж гарна. Эдгээрийн нийлбэр 216+36+6=258 гэж гарна.      

Хариу

258

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 1.050

2·3·5·7 тооны хуваагч аль нь вэ?

Нээгдсэн тоо : 54

 

Бодлого 1.038

Тэрбумыг (1,000,000,000) тэг агуулаагүй хоёр бүхэл үржигдхүүний үржвэрээр илэрхийлбэл байна.

Жич: Та сургуулийн хүүхэдтэй бол бодлогыг өөрөө бодох гээд үзээрэй. Хэрвээ дийлэхгүй бол хүүхдээ математикт муу байна гэж загнах хэрэггүй болов уу. Хүүхэд тань таны тусгал шүү дээ.

Нээгдсэн тоо : 191

 

Бодлого 1.045

илэрхийллийн утга хэд вэ?

Нээгдсэн тоо : 33

 

Бодлого 1.017

A=3·5·7 тооны хуваагчдын тоог ол.

Нээгдсэн тоо : 737