Нүүр » Шатрын бодлогууд » Нэг нүүдлийн мад

Нэг нүүдлийн мад ( 3 )

Шатарт тодорхой байрлалаас өрсөлдөгчид мад өгөх аргыг сайн олж харж чадаж байвал их хэрэгтэй. Нэг нүүдлийн мадыг хүмүүс хэтэрхий амархан гэж үзээд бараг тоохгүй байдаг ч яг тоглолтын явцад нэг нүүдлийн мадыг харалгүй өнгөрөн цаашид хожигдолд хүрэх нь элбэг байдаг. Юмыг багаас нь сурч эхлэх бол хууль учраас бодлогуудыг бодон дадлагажаарай.

Бодлого 30.003

Цагаан нүүнэ. 1 нүүдлийн мад.

Нээгдсэн тоо: 68

Нийтийн

 

 

Бодлого 30.002

Цагаан эхлэн нүүнэ - 1 нүүдлийн мад.

Нээгдсэн тоо: 117

Нийтийн

 

 

Бодлого 30.001

Нэг нүүдлийн мад.

Нээгдсэн тоо: 158

Нийтийн