Нүүр » Математикийн бодлогууд » Тригнометрийн хувиргалтууд

Тригнометрийн хувиргалтууд ( 61 )

Тригнометрийн хувиргалтын бодлогуудыг сайн ойлгон эзэмшиж сурснаар тригнометрийн тэгшитгэлүүдийг бодох үндэс болно. Тригнометрийн хувиргалтуудад олон тооны томьёонуудыг ашиглахаас гадна алгебрын хувиргалтуудад ашигладаг томьёонуудыг ч давхар ашигладаг тул эхлээд жаахан хүндхэн мэт санагдаж магадгүй. Үндсэн функцуудын тодорхойлолт, геометр утгыг ойлгосон байх нь их чухал.

Бодлого 11.061

Илэрхийллийг хялбарчил. (УШ 2016, A-10, 12-р анги)

Нээгдсэн тоо: 20

Төлбөртэй

 

илэрхийллийг хялбарчил.

 

Бодлого 11.060

Утгыг ол. (УШ 2016, A-7, 12-р анги)

Нээгдсэн тоо: 25

Бүртгүүлэх

 

утгыг ол.

 

Бодлого 11.059

Утгыг ол. (ЭЕШ 2018-D27)

Нээгдсэн тоо: 44

Төлбөртэй

 

Хэрэв

 

Бодлого 11.058

Утгыг ол. (ЭЕШ 2018-D14)

Нээгдсэн тоо: 45

Төлбөртэй

 

утгыг ол.

 

Бодлого 11.057

Илэрхийллийн утгыг ол.

Нээгдсэн тоо: 44

Нийтийн

 

илэрхийллийн утгыг ол.

 

Бодлого 11.056

Илэрхийллийн утгыг ол.

Нээгдсэн тоо: 29

Нийтийн

 

илэрхийллийн утгыг ол.

 

Бодлого 11.055

Синусын утгыг ол. (ЭЕШ 2017-A12)

Нээгдсэн тоо: 194

Нийтийн

 

ба бол sinα=?

 

Бодлого 11.054

Утгыг ол.

Нээгдсэн тоо: 213

Төлбөртэй

 

бол tg2α -г ол.

 

Бодлого 11.053

Илэрхийллийн утгыг ол.

Нээгдсэн тоо: 196

Төлбөртэй

 

sin3α=0,6 бол илэрхийллийн утгыг ол.

 

Бодлого 11.052

Хариуг ол.

Нээгдсэн тоо: 197

Нийтийн

 

бол байна.