Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Тэнцэл биш

Тэнцэл биш

(>) их , (<) бага , () их буюу тэнцүү , () бага буюу тэнцүү тэмдгүүдийн аль нэгээр холбогдсон тоон болон үсгэн илэрхийллүүд тэнцэл биш үүсгэнэ. Тэнцэл бишид орсон үсгэн хэмжээнүүд нь тодорхой болон үл мэдэгдэгч байдлаар байж болно. Тэнцэл бишийг бодох гэдэг нь тэнцэл бишийг үнэн байлгах үл мэдэгдэгчийн утгуудын хилийг олохыг хэлнэ. Тэнцэл бишийн системийг бодох гэдэг нь системд орсон тэнцэл бишүүдийг нэгэн зэрэг үнэн байлгах үл мэдэгдэгчдийн утгуудын хилийг олохыг хэлнэ.

 

Материалыг бүрэн үзэхийн тулд та бүртгүүлсэн байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Тэгшитгэлийг графикаар бодох

Дурын нэг болон хоёр үл мэдэгдэгчтэй тэгшитгэл, тэгшитгэлийн системүүдийг функцын графикаар ойролцоогоор бодож болдог. Хоёр үл мэдэгдэгчтэй тэгшитгэлийн системийг бодохдоо…

Нээгдсэн тоо : 940

Олон гишүүнт

Үржвэрт задлах Олон гишүүнт бүр нь үржвэрт задардаггүй. Гэхдээ үржвэрт задлах боломжтой хэдэн тохиолдол байдаг. Олон гишүүнтийн бүх гишүүд нь…

Нээгдсэн тоо : 3024

Алгебрын бутархай

A / B хэлбэрийн илэрхийллийг алгебрын бутархай гэнэ. Энд A болон B нь тоо, нэг гишүүнт, олон гишүүнт байж болно.…

Нээгдсэн тоо : 2459

Илтгэгч тэгшитгэлийг бодох аргууд

Илтгэгч тэгшитгэл элсэлтийн ерөнхий шалгалтын материалд багтах нь бараг л гарцаагүй. Иймд төгсөгчид энэ төрлийн тэгшитгэлүүдийг бодох аргуудыг эзэмшсэн байх…

Нээгдсэн тоо : 3794