Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Гурвалжны үндсэн харьцаанууд

Гурвалжны үндсэн харьцаанууд

Тэмдэглэгээ

a, b, c - талууд, A, B, C - өнцгүүд, p=(a+b+c)/2 - хагас периметр, h - өндөр, S - талбай, R - багтаасан тойргийн радиус, r - багтсан тойргийн радиус.

Косинусын теорем

Синусын теорем

Тангенсын теорем

Талбайн томьёо

Героний томьёо

Багтаасан ба багтсан тойргийн радиус

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Биетийн эзэлхүүн ба гадаргуу

Тэмдэглэгээ: V - эзэлхүүн ; S - суурийн талбай ; - хажуу гадаргуун талбай; P - бүтэн гадаргуу; h -…

Нээгдсэн тоо : 27374

Паралелграм ба трапец

Паралелграм ба трапецЭсрэг талууд нь хос хосоороо паралел байдаг дөрвөн өнцөгтийг паралелграм гэнэ. /Зур. 32/ Паралелграмын эсрэг байрлах дурын хоёр…

Нээгдсэн тоо : 2744

Үйлдлийн чанарууд

Үйлдлийн дараалал. ХаалтҮйлдлүүдийн үр дүн нь тэдгээрийн дарааллаас хамаардаг.Жишээ.  8 – 3 + 4 = 9Хэрвээ эхлээд 3 дээр 4…

Нээгдсэн тоо : 1003

Анхны ба зохиомол тоо

Анхны ба зохиомол тоо0 ба 1 -ээс бусад бүх бүхэл тоо дор хаяж 2 / 1 болон тухайн тоо өөрөө…

Нээгдсэн тоо : 8927