Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Гурвалжны үндсэн харьцаанууд

Гурвалжны үндсэн харьцаанууд

Тэмдэглэгээ

a, b, c - талууд, A, B, C - өнцгүүд, p=(a+b+c)/2 - хагас периметр, h - өндөр, S - талбай, R - багтаасан тойргийн радиус, r - багтсан тойргийн радиус.

Косинусын теорем

Синусын теорем

Тангенсын теорем

Талбайн томьёо

Героний томьёо

Багтаасан ба багтсан тойргийн радиус

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Логарифмын үндсэн чанарууд

Логарифмыг ердийн тоонуудын адилаар нэмж, хасан төрөл бүрээр хувиргаж болдог. Гэхдээ логарифм бол ердийн тоонууд биш болохоор энд үндсэн чанарууд…

Нээгдсэн тоо : 1609

Функцын гүдгэр, хотгор ба муруйлтын цэг

Хэрвээ f(x) функцын уламжлал нь x0 цэгт дифференциалчлагдаж байвал түүнийг f(x) функцын x0 цэг дээрх хоёрдугаар эрэмбийн уламжлал / гэж…

Нээгдсэн тоо : 2126

Трапецид багтсан тойрог

Бодлогын нөхцөлд трапецид багтсан тойрогийн талаар дурдсан бол бодолтын санаагаа дараах шинжүүдийг үндэслэн хийж байгаарай. Үүнд:1. Дөрвөн өнцөгтийн эсрэг орших…

Нээгдсэн тоо : 1626

Огторгуйн геометр

Стереометр нь огторгуйн дүрс ба биетийн шинж чанаруудыг судалдаг. Хавтгайн геометрт цэг, шулуун гэсэн үндсэн ойлголтууд байдаг шиг огторгуйн геометрийн…

Нээгдсэн тоо : 2826