Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Тригнометрийн тэгшитгэлүүд. Бодолтын үндсэн аргууд

Тригнометрийн тэгшитгэлүүд. Бодолтын үндсэн аргууд

Үл мэдэгдэгч нь тригнометрийн функцэд байгаа тэгшитгэлийг тригнометрийн тэгшитгэл гэнэ.

Тригнометрийн энгийн тэгшитгэлүүд

sin x=a
1 sin x=0, x=πk, k
2 sin x=1, x=π/2 + 2πk, k
3 sin x=-1, x=-π/2 + 2πk, k
4 sin x=a , |a| > 1  
5 sin x=a, |a|≤1  
 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Урвуу ба төвөгтэй функцууд

Урвуу функц Хэрвээ аргумент ба функцийн үүргийг соливол y ээс хамаарсан x функц болно. Энэ тохиолдолд урвуу функц гэсэн ойлголт…

Нээгдсэн тоо : 1703

Олонлогийн үйлдлүүд

Олонлогийг латин цагаан толгойн том, элементийг жижиг үсгээр нь тэмдэглэдэг. энэ бичлэг нь a нь R олонлогийн элемент ба энэ…

Нээгдсэн тоо : 1083

Функцын хязгаар

x нь a д тэмүүлэх үед дурын ε>0 хувьд нөхцлийг хангах ε тооноос хамаарсан δ(ε) тоо олдож байвал L тоог…

Нээгдсэн тоо : 3332

Тэгшитгэлийн системийг бодох Гауссын арга

Алгебрийн шугаман тэгшитгэлүүдийн системийг (АШТС) бодоход Гауссын арга их тохиромжтой. Энэ арга бусад аргуудтай харьцуулахад хэдэн давуу талтай. Тэгшитгэлийн системийг…

Нээгдсэн тоо : 7656