Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Тэгш өнцөгт гурвалжингийн бодолт

Тэгш өнцөгт гурвалжингийн бодолт

Хоёр талаар нь бодох.

Тэгш өнцөгт гурвалжны хоёр тал нь өгөгдсөн тохиолдолд гуравдахь талыг Пифагорын томьёогоор тооцож олно. Хурц өнцгийг ямар хоёр тал нь өгөгдсөнөөс хамаарч тохирох тригнометрийн функцийг хэрэглэнэ. Жишээ нь a, b катетууд өгөгдсөн бол A өнцгийг олох юм.

Жишээ 1
Тэгш өнцөгт гурвалжны катет a=0.324, гипотенуз c=0.544 бол b катет ба A, B өнцгийг ол.

Бодолт
Катет нь Өнцөг нь буюу болно.

 

Материалыг бүрэн үзэхийн тулд та бүртгүүлсэн байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Цэг. Дугуй ба тойрог

ЦэгЦэгүүдийн геометр байрлал. – энэ нь өгөгдсөн тодорхой нөхцлийг хангах бүх цэгийн олонлог.Жишээ 1Дурын хэрчмийн дундажид буулгасан перпендикуляр нь энэ…

Нээгдсэн тоо : 1672

Функцийг томьёо болон хүснэгтээр илэрхийлэх

Олон функцыг /яв цав эсвэл ойролцоогоор / энгийн томьёогоор илэрхийлж болдог. Жишээлбэл, дугуйн талбай S, түүний радиусын r хоорондын хамаарал…

Нээгдсэн тоо : 1055

Функцын гүдгэр, хотгор ба муруйлтын цэг

Хэрвээ f(x) функцын уламжлал нь x0 цэгт дифференциалчлагдаж байвал түүнийг f(x) функцын x0 цэг дээрх хоёрдугаар эрэмбийн уламжлал / гэж…

Нээгдсэн тоо : 1986

Зөв олон талт

Орой бүрд нь ижил тоотой талууд нийлдэг, бүх тал нь хоорондоо тэнцүү зөв олон өнцөгтөөс бүрдсэн олон талтыг зөв олон…

Нээгдсэн тоо : 4896