Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Тригнометрийн тэгшитгэлийн систем

Тригнометрийн тэгшитгэлийн систем

Тригнометрийн тэгшитгэлийн системийг бодохдоо алгебрын / солих, орлуулах, хураах г.м / аргуудаас гадна тригнометрийн томьёо болон хувиргалтын аргуудыг ашиглана.

Жишээ 1

тэгшитгэлийн системийг бод.

БодолтЖишээ 2

тэгшитгэлийн системийг бод.

Бодолт

Хоёр тэгшитгэлүүд нэмэх бас хасах аргаар доорх тэгшитгэлийг гаргая.

Хоёрдугаар тэгшитгэлийн боломжийг тус тусд авч үзвэл

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Хувь,Порпорц

Хувь гэдэг нь нэгийг 100 хуваасны 1 хэсэг. 1%=0.01 Хувиар бодогдох бодлогыг үндсэнд нь 3 тєрєлд хувааж болно. 1. Өгөгдсөн…

Нээгдсэн тоо : 12974

Тооноос куб язгуур авах

Бид өмнө нь Тооноос квадрат язгуур авах талаар үзсэн бол энэхүү нийтлэлээр тооны машин ашиглахгүйгээр куб язгуур авахыг сурцгаах болно.…

Нээгдсэн тоо : 6763

Алгебрын тэгшитгэлийг бодох аргууд

Алгебрийн тэгшитгэл гэдэгт хэлбэрээр өгөгдсөн тэгшитгэлийг ойлгоно. Энд an, an-1, ... , a0 - өгөгдсөн тоонууд, x - үл мэдэгдэгч,…

Нээгдсэн тоо : 6923

Арифметикийн үйлдлүүд

Натурал тоо. Тоон цуваа. Бүхэл тоо.Натурал тоо нь хүн, амьтан, шувуу, багаж зэвсэг зэрэг төрөл бүрийн зүйлсийг тоолдог болсноор маш…

Нээгдсэн тоо : 11349