Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Тригнометрийн тэгшитгэлийн систем

Тригнометрийн тэгшитгэлийн систем

Тригнометрийн тэгшитгэлийн системийг бодохдоо алгебрын / солих, орлуулах, хураах г.м / аргуудаас гадна тригнометрийн томьёо болон хувиргалтын аргуудыг ашиглана.

Жишээ 1

тэгшитгэлийн системийг бод.

БодолтЖишээ 2

тэгшитгэлийн системийг бод.

Бодолт

Хоёр тэгшитгэлүүд нэмэх бас хасах аргаар доорх тэгшитгэлийг гаргая.

Хоёрдугаар тэгшитгэлийн боломжийг тус тусд авч үзвэл

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Логарифм тэгшитгэлийг бодох

Энэ хичээлээр логарифм тэгшитгэлүүдийг бодох аргуудын талаар авч үзнэ. Хувьсагч утга нь логарифмын тэмдэгт байрлах тэгшитгэлийг логарифм тэгшитгэл гэдэг. Жишээ…

Нээгдсэн тоо : 8082

Биетийн өнцөгүүд

Битүүрсэн чиглүүлэгчтэй шовгор гадаргуун зурвасаар хязгаарлагдсан огторгуйн хэсгийг биетийн өнцөг гэнэ. Биетийн өнцөг нь бөөрөнхий гадаргуун (ABCDEF) /Зур. 98/ хэсгээр…

Нээгдсэн тоо : 871

Тооноос куб язгуур авах

Бид өмнө нь Тооноос квадрат язгуур авах талаар үзсэн бол энэхүү нийтлэлээр тооны машин ашиглахгүйгээр куб язгуур авахыг сурцгаах болно.…

Нээгдсэн тоо : 6517

Алгебрын тэгшитгэлийг бодох аргууд

Алгебрийн тэгшитгэл гэдэгт хэлбэрээр өгөгдсөн тэгшитгэлийг ойлгоно. Энд an, an-1, ... , a0 - өгөгдсөн тоонууд, x - үл мэдэгдэгч,…

Нээгдсэн тоо : 6496