Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Функц ба график

Функц ба график

Тогтмол ба хувьсагч

Математикт тогтмол ба хувьсах утгагууд гэж байдаг. Хувьсах утга нь бодлогын нөхцлөөс хамаарч өөрчлөгдөж байдаг бол тогтмол утга нь өөрчлөгддөггүй. Нэг ижил утга нь нэг бодлогод тогтмол, өөр бодлогод хувьсах байж болдог.
Жишээлбэл : Дэлхийн нэг өргөрөгт чөлөөт уналтын хурдатгал нь тогтмол байдаг боловч өргөрөгөөс хамаарч өөрчлөгдөж байдаг. Өөрөөр хэлбэл хувьсдаг утга юм.
Хувьсагчдыг голдуу латин цагаан толгойн сүүлчийн x, y, z, … харин тогтмол утгуудыг эхний  a, b, c, … үсгүүдээр тэмдэглэдэг.

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Модул гэж юу болох

Модултай тэгшитгэл, тэнцэтгэл биш, илэрхийллүүдээс сурагчид их айдаг. Модул тийм ч аймшигтай зүйл биш зүгээр л сургуульд түүнийг сайн тайлбарлан…

Нээгдсэн тоо : 3634

Том тооноос квадрат язгуур авах

Энэ удаа тооны машин ашиглахгүйгээр том тооноос хэрхэн язгуур авах талаар үзье. Үүнийг мэдэж байх нь шалгалт шүүлэг гэлтгүй ерөнхий…

Нээгдсэн тоо : 5317

Хавтгайн геометр

Теорем, аксиом, тодорхойлолтБаталгаа - Ямар нэгэн шинж чанарыг тогтоохыг хэлэлцэх.Теорем - Баталгаа шаардсан ямар нэгэн шинж чанарыг тогтоохыг нотлох. Теоремуудыг…

Нээгдсэн тоо : 1938

Тригнометрийн тэгшитгэлийг бодох аргууд II

Энэ нийтлэлээр элсэлтийн ерөнхий шалгалтын хүрээнд ирдэг тригнометрийн бодлогуудаас арай хүндэвтэр тэгшитгэлүүд, тэдгээрийг бодох аргуудын талаар авч үзэцгээе. Ийм төрлийн…

Нээгдсэн тоо : 784