Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Кубыг хавтгайгаар зүсэх

Кубыг хавтгайгаар зүсэх

Кубыг хавтгайгаар зүсэлт хийх нь пирамидын зүсэлтийг бодвол арай энгийн. Өгөгдсөн цэгүүдийн хоёр нь нэг хавтгайд байрлаж байвал тэдгээрийг дайруулан шулуун татаж зүсэгч хавтгайн мөрийг гаргаж болно. Кубын зүсэлтийг байгуулахад зүсэгч хавтгайн мөрийг байгуулах бас нэг боломж байдаг. Паралел хоёр хавтгайг гуравдахь хавтгай паралел шугамуудаар огтолж байгаа тул аль нэгэн талстад зүсэлтийн шугамыг байгуулсан бол нөгөө хавтгайд зүсэлт дайран өнгөрөх цэг олдох бөгөөд бид энэхүү цэгийг дайруулан байгуулсан шулуунтай паралел шулууныг татаж болно. Кубыг хавтгайгаар зүссэн байгуулалтыг хэрхэн үүсгэхийг тодорхой жишээнүүдээр авч үзье.

 

Материалыг бүрэн үзэхийн тулд та бүртгүүлсэн байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Уламжлалын геометр болон механик утга

Уламжлал. Ямар нэгэн f(x) функцын цэгүүд дээрх утгуудыг авч үзье. -г аргументын өөрчлөлт гэх ба аргументын бага хэмжээний өөрчлөлтийг үзүүлнэ.…

Нээгдсэн тоо : 1497

Хувь,Порпорц

Хувь гэдэг нь нэгийг 100 хуваасны 1 хэсэг. 1%=0.01 Хувиар бодогдох бодлогыг үндсэнд нь 3 тєрєлд хувааж болно. 1. Өгөгдсөн…

Нээгдсэн тоо : 11924

Паралель шулуун

Нэг хавтгай дээр орших хоорондоо огтлолцодгүй /Зур. 11/ AB ба CD шулуунуудыг паралель шулуун гэдэг бөгөөд AB || CD гэж…

Нээгдсэн тоо : 5801

Тригнометрийн функцуудын тэмдэг

Олон төрлийн бодлого, хувиргалт хийхэд тригнометрийн өнцөг хаана аль үед байрлаж байгаагаас хамааран тэдгээрийн тэмдгийг тооцох хэрэгтэй болдог. Иймээс тригнометрийн…

Нээгдсэн тоо : 995