Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Пирамидын огтлолыг хэрхэн байгуулах

Пирамидын огтлолыг хэрхэн байгуулах

Математикийн элсэлтийн шалгалтанд геометрийн байгуулалт хийх бодлого заавал орж ирдэг. Бодлогууд ихэнхдээ нөхөх хэсэгт ордог бөгөөд зургийг хир зөв гаргаснаас амжилт ихээхэн шалгаалах болно. Нөхөх хэсгийн бодлогын оноо өндөр байдаг. Геомтрийн байгуулалт дээр сурагчид ерөнхий дүрсээ зөв зурсан хэдий ч цаашхи байгуулалт ялангуяа огтлолыг хийхдээ ихээхэн хүндрэлтэй тулдаг. Иймд энэ хичээлээр байгуулалт хийхэд төвөгтэйд орох пирамидын огтлолыг хэрхэн байгуулахыг авч үзэх болно. Сайн зөв зурсан зургаас бодлогын хариуг хэмжээд олчих боломжтой шүү.
Пирамидын огтлолыг байгуулах аргын тодорхой жишээн дээр авч үзцгээе. Пирамидад паралель хавтгайнууд байдаггүй болохоор хавтгайн ирмэгтэй зүсэгч хавтгай огтлолцох шугамыг байгуулахдаа энэхүү ирмэг орших хавтгай дээрх хоёр цэгийг дайрсан шулууныг татах аргыг голдуу хэрэглэдэг.

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Зөв олон талт

Орой бүрд нь ижил тоотой талууд нийлдэг, бүх тал нь хоорондоо тэнцүү зөв олон өнцөгтөөс бүрдсэн олон талтыг зөв олон…

Нээгдсэн тоо : 4851

Математикийн томьёог зөв тогтоох

Математикийн бодлого бодоход томьёонууд чухал үүрэгтэй гэдгийг бүгд мэддэг. Ерөнхий боловсролын сургуулийн математикийн хичээлийн агуулгад хамаарагдах томьёонууд нилээд олон тооны…

Нээгдсэн тоо : 2328

Шүргэгчийн тэгшитгэл

Энэ хичээлээр шүргэгч тэгшитгэлийг олох бодлогуудын талаар авч үзэцгээе. Ямар нэгэн функцийн график татсан шүргэгч шулууны тэгшитгэлийг олох, шүргэлтийн цэгийг…

Нээгдсэн тоо : 12515

Хоёр үл мэдэгдэгчтэй хоёр шугаман тэгшитгэлийн систем

хэлбэрийн тэгшитгэлийн системийг хоёр үл мэдэгдэгчтэй хоёр шугаман тэгшитгэлийн систем гэнэ.Энд a, b, c, d, e, f нь өгөгдссөн тоонууд.…

Нээгдсэн тоо : 1001