Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Урвуу ба төвөгтэй функцууд

Урвуу ба төвөгтэй функцууд

Урвуу функц

Хэрвээ аргумент ба функцийн үүргийг соливол y ээс хамаарсан x функц болно. Энэ тохиолдолд урвуу функц гэсэн ойлголт гарч ирнэ.
гэсэн функц байсан гэе. Энд u нь аргумент, v нь функц. Хэрвээ эдгээрийн үүргийг соливол v ээс хамаарсан u функц гарна.
Одоо дээрх хоёр функцийн аргументийн нь x, функцийн нь y гэвэл гэсэн нэг нь нөгөөдөө урвуу хоёр функц гарна.

 

Материалыг бүрэн үзэхийн тулд та бүртгүүлсэн байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Тэнцэл бишийг графикаар бодох

Нэг болон хоёр үл мэдэгдэгчтэй тэнцэл биш, тэнцэл бишийн системүүдийг функцын графикаар ойролцоогоор бодож болдог. Нэг үл мэдэгдэгчтэй тэнцэл бишийг…

Нээгдсэн тоо : 751

Квадрат тэгшитгэл

Хоёрдугаар эрэмбийн алгебрын тэгшитгэлийг квадрат тэгшитгэл гэнэ. Энд a, b, c өгөгдсөн тоон болон үсгэн коэффициентууд. x нь үл мэдэгдэгч.…

Нээгдсэн тоо : 1677

Уламжлалыг тооцох

Уламжлал гэж юу болох, түүнийг хэрхэн олох, бодлогод яаж ашиглах зэрэг нь сурагчдад томоохон асуудал үүсгэдэг. Уламжлал нь математик анализын…

Нээгдсэн тоо : 1479

Тригнометрийн тэгшитгэлийг бодох аргууд I

Хичээлээр бид тригнометрийн тэгшитгэлүүдийн үндсэн төрлүүд тэдгээрийг бодох аргачлалуудын талаар үзнэ. Сэдэв нь элсэлтийн шалгалтанд оролцогчдод хамгийн төвөгтэйд тооцогдох нэгэн.…

Нээгдсэн тоо : 1078