Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Урвуу ба төвөгтэй функцууд

Урвуу ба төвөгтэй функцууд

Урвуу функц

Хэрвээ аргумент ба функцийн үүргийг соливол y ээс хамаарсан x функц болно. Энэ тохиолдолд урвуу функц гэсэн ойлголт гарч ирнэ.
гэсэн функц байсан гэе. Энд u нь аргумент, v нь функц. Хэрвээ эдгээрийн үүргийг соливол v ээс хамаарсан u функц гарна.
Одоо дээрх хоёр функцийн аргументийн нь x, функцийн нь y гэвэл гэсэн нэг нь нөгөөдөө урвуу хоёр функц гарна.

 

Материалыг бүрэн үзэхийн тулд та бүртгүүлсэн байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Тэгш хэм. Хавтгай дүрсүүдийн тэгш хэм

Биет дээр орших E цэг бүрт энэ биет дээр E’ гэсэн цэг олдоод EE’ хэрчим нь S хавтгайтай перпендикуляр бөгөөд…

Нээгдсэн тоо : 2238

Бутархайг хувиргах

Аравтын бутархайг энгийн бутархай болгохдоо аравтын таслалын ардах тоог хүртвэр болгоод 10-ын n зэргийг хуваарь болгоно. n нь аравтын орны…

Нээгдсэн тоо : 1273

Тэнцэл бишийг графикаар бодох

Нэг болон хоёр үл мэдэгдэгчтэй тэнцэл биш, тэнцэл бишийн системүүдийг функцын графикаар ойролцоогоор бодож болдог. Нэг үл мэдэгдэгчтэй тэнцэл бишийг…

Нээгдсэн тоо : 767

Мохоо өнцөгт гурвалжингийн бодолт

Тохиолдол 1. a, b, c - талууд өгөгдсөн. A, B, C - өнцгүүдийг олох. Косинусын теоремоор аль нэг өнцгийг олно.…

Нээгдсэн тоо : 803