Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Уламжлалын геометр болон механик утга

Уламжлалын геометр болон механик утга

Уламжлал.

Ямар нэгэн f(x) функцын цэгүүд дээрх утгуудыг авч үзье. аргументын өөрчлөлт гэх ба аргументын бага хэмжээний өөрчлөлтийг үзүүлнэ. Цэгүүд дээрх функцын утгын ялгаварыг функцын өөрчлөлт гэдэг.
хязгаарыг x0 цэг дээрх f(x) функцын уламжлал гэнэ.
Хэрвээ энэ хязгаар нь утгатай байвал f(x) функцыг x0 цэг дээр дифференциалчлагддаг гэнэ. Функцын уламжлалыг
гэж тэмдэглэдэг.

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Тэнцэл бишийг графикаар бодох

Нэг болон хоёр үл мэдэгдэгчтэй тэнцэл биш, тэнцэл бишийн системүүдийг функцын графикаар ойролцоогоор бодож болдог. Нэг үл мэдэгдэгчтэй тэнцэл бишийг…

Нээгдсэн тоо : 751

Порпорц

ПорпорцПорпорц гэдэг нь хоёр харьцааны тэнцэл юм. порпорцоос ad=bc / диагнолд байрлах гишүүдийн үржвэр тэнцүү / гарна. Мөн түүнчлэн ad=bc…

Нээгдсэн тоо : 1749

Модул гэж юу болох

Модултай тэгшитгэл, тэнцэтгэл биш, илэрхийллүүдээс сурагчид их айдаг. Модул тийм ч аймшигтай зүйл биш зүгээр л сургуульд түүнийг сайн тайлбарлан…

Нээгдсэн тоо : 4007

Тэнцэтгэл бишийн бодолтын онцлог

ЕБС-ын програмын хүндхэн сэдвүүдийн нэг болох тэнцэтгэл бишийн бодолтын онцлогийг авч үзье. Функцууд эсхүл илэрхийллийг >, <,  ≥,  ≤ тэмдэгүүдээр…

Нээгдсэн тоо : 1519