Нүүр » Математик » Математикийн томьёонууд » Олон гишүүнтийг задлах

Олон гишүүнтийг задлах

Үржүүлэхийн хураангуй томьёонууд. Эдгээр томьёонууд математикийн бодлого бодоход тогтмол ашиглагдаж байдаг тул цээжлэх хэрэгтэй.

Дугаар Тодорхойлолт Томьёо
2.1.1 Квадратуудын ялгавар
2.1.2 Нийлбэрийн квадрат
2.1.3 Ялгаварын квадрат
2.1.4 Нийлбэрийн куб
2.1.5 Ялгаварын куб
2.1.6 Кубуудын нийлбэр
2.1.7 Кубуудын ялгавар
2.1.8 Квадрат хоёр гишүүнт Энд x1 ,x2 нь тэгшитгэлийн шийд
2.1.9 n зэргийн ялгавар
 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Тригнометрийн тэгшитгэл

Тригнометрийн тэгшитгэлүүдийг бодох томьёонууд.

Нээгдсэн тоо : 2615

Логарифм

Логарифмын үндсэн томьёонууд. Илтгэгч ба логарифм тэгшитгэлүүдийг бодох зөвлөмж

Нээгдсэн тоо : 13668

Функц

Зэрэгт функц, Илтгэгч функц, Логарифм функц, Тригнометрийн функцууд, Тригнометрийн урвуу функцууд, Тодорхойлогдох муж. (N - натурал тоо, Z - бүхэл…

Нээгдсэн тоо : 8966

Магадлал

N - эгэл үзэгдлүүдийн олонлогийн элементийн тоо, n - A үзэгдэлийг хангах эгэл үзэгдлийн тоо, - A нь E олонлогт…

Нээгдсэн тоо : 9408