Нүүр » Математик » Математикийн томьёонууд » Вектор хуурмаг тоо

Вектор хуурмаг тоо

Вектор

m, n - тоонууд, α - хоёр векторын хоорондын өнцөг, - векторууд, - векторуудын скаляр үржвэр, |a| - векторын урт

Дугаар Тодорхойлолт Томьёо
17.1.1 Векторын нийлбэр
17.1.2 Нэг,тэг,сөрөг нэгээр үржүүлэх
17.1.3 Векторыг тоогоор үржүүлэх
17.1.4 Векторын скаляр үржвэр
17.1.5 Вектор хоорондын өнцгийн косинус
17.1.6 Тэг биш a векторт b вектор коллинар байх шинж
 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Элементар геометр

Гурвалжин, дөрвөн өнцөгт, олон өнцөгт, тойрог, дугуй, секторийн хэмжээсүүдийг олох томьёонууд

Нээгдсэн тоо : 18608

Тригнометрийн тэгшитгэл

Тригнометрийн тэгшитгэлүүдийг бодох томьёонууд.

Нээгдсэн тоо : 2710

Арифметик язгуур, Зэрэг

Дурын нэгээс их n ба k натурал тоо , сөрөг биш a ба b тоонуудадын хувьд дараах тэнцлүүд хүчинтэй.

Нээгдсэн тоо : 11348

Олон гишүүнтийг задлах

Үржүүлэхийн хураангуй томьёонууд. Эдгээр томьёонууд математикийн бодлого бодоход тогтмол ашиглагдаж байдаг тул цээжлэх хэрэгтэй.

Нээгдсэн тоо : 4466