Нүүр » Математик » Математикийн томьёонууд » Вектор хуурмаг тоо

Вектор хуурмаг тоо

Вектор

m, n - тоонууд, α - хоёр векторын хоорондын өнцөг, - векторууд, - векторуудын скаляр үржвэр, |a| - векторын урт

Дугаар Тодорхойлолт Томьёо
17.1.1 Векторын нийлбэр
17.1.2 Нэг,тэг,сөрөг нэгээр үржүүлэх
17.1.3 Векторыг тоогоор үржүүлэх
17.1.4 Векторын скаляр үржвэр
17.1.5 Вектор хоорондын өнцгийн косинус
17.1.6 Тэг биш a векторт b вектор коллинар байх шинж
 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Олон гишүүнтийг задлах

Үржүүлэхийн хураангуй томьёонууд. Эдгээр томьёонууд математикийн бодлого бодоход тогтмол ашиглагдаж байдаг тул цээжлэх хэрэгтэй.

Нээгдсэн тоо : 4588

Хязгаар

Хязгаар, хязгаарын арифметик үйлдлүүд, хязгаарын чанарууд, чухал хязгаарууд

Нээгдсэн тоо : 5083

Функц

Зэрэгт функц, Илтгэгч функц, Логарифм функц, Тригнометрийн функцууд, Тригнометрийн урвуу функцууд, Тодорхойлогдох муж. (N - натурал тоо, Z - бүхэл…

Нээгдсэн тоо : 9667

Олонлог

- x нь A олонлогт харьяалагдана, - x нь A олонлогт харьяалагдахгүй, - хоосон олонлог, - A олонлог B олонлогт…

Нээгдсэн тоо : 5343