Интеграл

Тодорхой биш интеграл, эх функц, үндсэн интегралууд, тодорхой интегралууд, тодорхой интегралуудыг жиших, тодорхой интегралаар бодох зарим томьёонууд

Тодорхой биш интеграл, эх функц

Дугаар Тодорхойлолт Томьёо
14.1.1
14.1.2 Функцуудын нийлбэрийн интеграл
14.1.3
14.1.4 Хэсэгчлэн интегралчлах

Үндсэн интегралууд

Дугаар Томьёо
14.2.1
14.2.2
14.2.3
14.2.4
14.2.5
14.2.6
14.2.7
14.2.8
14.2.9
14.2.10
14.2.11
14.2.12
14.2.13
14.2.14
14.2.15
14.2.16

Тодорхой интегралууд

Дугаар Тодорхойлолт Томьёо
14.3.1 Ньютон-Лейбницийн томьёо
14.3.2
14.3.3
14.3.4
14.3.5 Орлуулах аргаар интеграл бодох
14.3.6 Хэсэгчлэн интеграл бодох

Тодорхой интегралуудыг жиших

Дугаар Томьёо
14.4.1
14.4.2
14.4.3
14.4.4
14.4.5

Тодорхой интегралаар бодох зарим томьёонууд

Дугаар Тодорхойлолт Томьёо
14.5.1 Муруй шугаман трапецын талбай
14.5.2 шугамуудаар хязгаарлагдсан дүрсийн талбай
14.5.3 Муруй шугаман трапецын OX  тэнхлэгийг тойрон эргэхэд үүсэх биетийн эзэлхүүн
14.5.4 Муруй шугаман трапецын OY тэнхлэгийг тойрон эргэхэд үүсэх биетийн эзэлхүүн
14.5.5 Хөндлөн огтлолын талбайгаар биетийн эзэлхүүнийг илэрхийлэх
14.5.6 v=v(t) хамаарлаар хурдтай хөдлөх биетийн T1,T2 хугацаанд туулах зам

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Прогресс

Прогрессын бодлогуудыг бодоход ашиглах үндсэн томьёонууд.

Нээгдсэн тоо : 9922

Комбинаторик

Комбинаторикийн бодлогууд бодоход ашиглагдах томьёонууд

Нээгдсэн тоо : 4759

Олонлог

- x нь A олонлогт харьяалагдана, - x нь A олонлогт харьяалагдахгүй, - хоосон олонлог, - A олонлог B олонлогт…

Нээгдсэн тоо : 5244

Магадлал

N - эгэл үзэгдлүүдийн олонлогийн элементийн тоо, n - A үзэгдэлийг хангах эгэл үзэгдлийн тоо, - A нь E олонлогт…

Нээгдсэн тоо : 9670