Интеграл

Тодорхой биш интеграл, эх функц, үндсэн интегралууд, тодорхой интегралууд, тодорхой интегралуудыг жиших, тодорхой интегралаар бодох зарим томьёонууд

Тодорхой биш интеграл, эх функц

Дугаар Тодорхойлолт Томьёо
14.1.1
14.1.2 Функцуудын нийлбэрийн интеграл
14.1.3
14.1.4 Хэсэгчлэн интегралчлах

Үндсэн интегралууд

Дугаар Томьёо
14.2.1
14.2.2
14.2.3
14.2.4
14.2.5
14.2.6
14.2.7
14.2.8
14.2.9
14.2.10
14.2.11
14.2.12
14.2.13
14.2.14
14.2.15
14.2.16

Тодорхой интегралууд

Дугаар Тодорхойлолт Томьёо
14.3.1 Ньютон-Лейбницийн томьёо
14.3.2
14.3.3
14.3.4
14.3.5 Орлуулах аргаар интеграл бодох
14.3.6 Хэсэгчлэн интеграл бодох

Тодорхой интегралуудыг жиших

Дугаар Томьёо
14.4.1
14.4.2
14.4.3
14.4.4
14.4.5

Тодорхой интегралаар бодох зарим томьёонууд

Дугаар Тодорхойлолт Томьёо
14.5.1 Муруй шугаман трапецын талбай
14.5.2 шугамуудаар хязгаарлагдсан дүрсийн талбай
14.5.3 Муруй шугаман трапецын OX  тэнхлэгийг тойрон эргэхэд үүсэх биетийн эзэлхүүн
14.5.4 Муруй шугаман трапецын OY тэнхлэгийг тойрон эргэхэд үүсэх биетийн эзэлхүүн
14.5.5 Хөндлөн огтлолын талбайгаар биетийн эзэлхүүнийг илэрхийлэх
14.5.6 v=v(t) хамаарлаар хурдтай хөдлөх биетийн T1,T2 хугацаанд туулах зам

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Олон гишүүнтийг задлах

Үржүүлэхийн хураангуй томьёонууд. Эдгээр томьёонууд математикийн бодлого бодоход тогтмол ашиглагдаж байдаг тул цээжлэх хэрэгтэй.

Нээгдсэн тоо : 4823

Комбинаторик

Комбинаторикийн бодлогууд бодоход ашиглагдах томьёонууд

Нээгдсэн тоо : 5026

Функц

Зэрэгт функц, Илтгэгч функц, Логарифм функц, Тригнометрийн функцууд, Тригнометрийн урвуу функцууд, Тодорхойлогдох муж. (N - натурал тоо, Z - бүхэл…

Нээгдсэн тоо : 10167

Элементар геометр

Гурвалжин, дөрвөн өнцөгт, олон өнцөгт, тойрог, дугуй, секторийн хэмжээсүүдийг олох томьёонууд

Нээгдсэн тоо : 19370