Комбинаторик

Комбинаторикийн бодлогууд бодоход ашиглагдах томьёонууд

Дугаар Тодорхойлолт Томьёо
9.1.1 n ширхэг элементээс зохиосон сэлгэмэлийн тоо
9.1.2 n элементээс m ээр зохиосон хэсэглэлийн тоо
9.1.3
9.1.4
9.1.5 n элементээс m ээр зохиосон гүйлгэмэлийн тоо
9.1.6 Ньютоны бином
9.1.7 Бином коэффициентүүдийн нийлбэр
 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Прогресс

Прогрессын бодлогуудыг бодоход ашиглах үндсэн томьёонууд.

Нээгдсэн тоо : 9922

Тригнометрийн тэгшитгэл

Тригнометрийн тэгшитгэлүүдийг бодох томьёонууд.

Нээгдсэн тоо : 2710

Функц

Зэрэгт функц, Илтгэгч функц, Логарифм функц, Тригнометрийн функцууд, Тригнометрийн урвуу функцууд, Тодорхойлогдох муж. (N - натурал тоо, Z - бүхэл…

Нээгдсэн тоо : 9391

Олонлог

- x нь A олонлогт харьяалагдана, - x нь A олонлогт харьяалагдахгүй, - хоосон олонлог, - A олонлог B олонлогт…

Нээгдсэн тоо : 5244