Олонлог

- x нь A олонлогт харьяалагдана, - x нь A олонлогт харьяалагдахгүй, - хоосон олонлог, - A олонлог B олонлогт багтана, - олонлогийн гүйцээлт.

Дугаар Тодорхойлолт Томьёо
18.1.1 Олонлогуудын нэгдэл
18.1.2 Олонлогуудын огтлолцол
18.1.3 Олонлогуудын ялгавар
18.1.4 S олонлог хүртэлх A олонлогийн гүйцээлт
18.1.5 Хоёрдмолын зарчим
18.1.6
 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Прогресс

Прогрессын бодлогуудыг бодоход ашиглах үндсэн томьёонууд.

Нээгдсэн тоо : 10676

Огторгуйн геометр

Дурын призм(l - хажуу ирмэг, P - периметр, S - суурийн талбай, H - өндөр, Pогт.- перпендикуляр огтлолын периметр, Sогт…

Нээгдсэн тоо : 9159

Алгебрийн тэгшитгэл

Тэгшитгэл бодоход ашиглах томьёонууд. Виетийн теорем. Безугийн теорем

Нээгдсэн тоо : 16718

Тригнометр

Тригнометрийн хувиргалтууд хийхэд ашигладаг томьёонууд

Нээгдсэн тоо : 6879