Олонлог

- x нь A олонлогт харьяалагдана, - x нь A олонлогт харьяалагдахгүй, - хоосон олонлог, - A олонлог B олонлогт багтана, - олонлогийн гүйцээлт.

Дугаар Тодорхойлолт Томьёо
18.1.1 Олонлогуудын нэгдэл
18.1.2 Олонлогуудын огтлолцол
18.1.3 Олонлогуудын ялгавар
18.1.4 S олонлог хүртэлх A олонлогийн гүйцээлт
18.1.5 Хоёрдмолын зарчим
18.1.6
 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Тригнометр

Тригнометрийн хувиргалтууд хийхэд ашигладаг томьёонууд

Нээгдсэн тоо : 6533

Олон гишүүнтийг задлах

Үржүүлэхийн хураангуй томьёонууд. Эдгээр томьёонууд математикийн бодлого бодоход тогтмол ашиглагдаж байдаг тул цээжлэх хэрэгтэй.

Нээгдсэн тоо : 4334

Тэнцэл биш

Тэнцэл биш, үндсэн чанарууд, бодох томьёонууд

Нээгдсэн тоо : 4042

Тригнометрийн тэгшитгэл

Тригнометрийн тэгшитгэлүүдийг бодох томьёонууд.

Нээгдсэн тоо : 2668