Нүүр » Программчлал » SQL хэл » Өгөгдлүүдийг дүгнэх

Өгөгдлүүдийг дүгнэх

Хааяа өгөгдлүүдийг жагсаалтаар татахгүйгээр дүгнэх шаардлага гардаг. Энэ зорилгоор SQL-д тусгай функцууд байдаг. Эдгээр функцуудыг ашигласан SQL шаардлагуудыг тайлан мэдээ, судалгаанд өргөн ашигладаг. Жишээ нь

  • Хүснэгтийн нийт эсвэл ямар нэгэн нөхцлийг хангах мөрийн тоог олох
  • Хүснэгтийн баганы дүнг олох
  • Тодорхой баганаас хамгийн их, хамгийн бага эсвэл дундаж утыг хайх г.м

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Хадгалсан процедуртай ажиллах

Бидний энд хүртэл үзсэн SQL үйлдлүүд нь нэг оператораар нэг буюу хэсэг хүснэгтэд хандаж байснаараа энгийн байсан. Гэхдээ SQL үйлдлүүд…

Нээгдсэн тоо : 821

Өргөтөгсөн нэгтгэл үүсгэх

Бид өмнө нь Тооцоологдох талбар үүсгэх хичээлд хүснэгтийн баганад завсарын нэр /alias/ хэрхэн өгөх тухай үзсэн. Үүнээс гадна SQL нь хүснэгтийн…

Нээгдсэн тоо : 922

Өгөгдлийг нөхцлөөр татах /шүүлтүүр тавих/

Өгөгдлийн сангийн хүснэгтүүд нь асар их мэдээллийг агуулж байдаг тул хүснэгтийн бүх мөрийг татах шаардлага бага гардаг. Ихэвчлэн хүснэгтийн мэдээллийн…

Нээгдсэн тоо : 742

Үзүүлбэр /view/ ашиглах

Үзүүлбэр /view/ - энэ бол виртуал хүснэгт. Хүснэгт өгөгдөл хадгалж байхад үзүүлбэр шаардлагууд хадгалж өгөгдлүүдийг хэрэгцээтэй үед татаж байдагт эдгээрийн…

Нээгдсэн тоо : 893