Нүүр » Программчлал » Javascript » Кодыг хуудсанд оруулах

Кодыг хуудсанд оруулах

Хичээлүүдийг үзэхэд таньд текст засварлагч Notepad ++ тэгээд интернет хөтөч байхад л хангалттай.  Хичээлийн бүх жишээг өөрөө бичин туршин үзээрэй.

JavaScript-ийн бичлэгийн дүрэм

JavaScript –ийг үзэж эхлэхийн өмнө түүнийг бичлэгийн үндсэн дүрмүүдийг мэдэх хэрэгтэй. JavaScript ба Java -гийн бичлэгийн дүрэм C болон C++ ийнхтай адилхан. Хэрвээ та C-гийн төрлийн ямар нэгэн хэлийг мэддэг бол Javascript -ийг сурахад их амархан.    
Үндсэн дүрмүүдээс дурдвал

  • Том жижиг үсгийг ялгана. Бүхий л түлхүүр үгнүүдийг жижиг үсгээр бичнэ. Хувьсагч болон функцуудын нэрийг тэдгээрийг тодорхойлохдоо яаж бичсэн яг тэр хэвээр нь бичнэ. жишээ нь Str ба str хувьсагчид ялгаатай хувьсагчид гэсэн үг.
  • Хоосон зай, таб, мөр шилжүүлэх тэмдэгтүүдийг JavaScript хасдаг тул тэдгээрийг программын кодыг уншихад эвтэйхэн болгох зорилгод дурын байдлаар ашиглаж болдог.
  • Цэг таслал (;) тэмдэгт. Бүх операторууд энэхүү тэмдэгтээр тусгаарлагдана. Хэрвээ операторыг мөр шилжүүлэх тэмдэгтээр дуусгасан бол цэг таслалыг бичихгүй байж болно. Гэхдээ энэ үедээ нэг операторын мөрийг таслаад шинэ мөр нь өөр бие даасан оператороор эхэлж болдоггүйг анхаарах хэрэгтэй.   
  • Тайлбар. /* болон */ тэмдэгтүүдийн хоорондох байрлах ямарч текстийг JavaScript хасдаг. Үүнээс гадна // тэмдэгтээр эхлээд мөрийн төгсгөл тэмдэгтээр дууссан текстийг бас хасдаг.
  • Хувьсагч, функц, тэмдэглэгээний нэрүүдийг дурын тооны ASCII үсгүүд, доогуур зураас (_) болон долларын тэмдэгтээр ($) үүсгэж болно. Харин JavaScript 1.0 хувилбарт нэрэнд ($) тэмдэгт ашиглахыг дэмжидгүй.
  • Нэрэнд break, case, continue, default, delete, do, else, export, false, for, function, if, import, in, new, null, return, switch, this, true, typeof, with гэх мэтээр түлхүүр үгнүүдийг ашиглаж болохгүй. 

Скриптийг HTML хуудаст шууд оруулах

JavaScript программыг HTML хуудасны аль ч хэсэгт бичиж болох бөгөөд HTML хуудаст оруулах үндсэн хоёр арга байдаг. JavaScript программын кодыг <script> </script> контейнерт байршуулдаг. Жишээ нь

<script language="javascript">
// Энд програмын текст бичигдэнэ.
</script>

Энэ бичлэгийн дүрэмийг ашиглаж болох хэдий ч одоо JavaScript програмын кодыг хуудаст оруулахдаа доорх дүрмийг голлон хэрэглэдэг болсон.

<script type="text/javascript">
// Энд програмын текст бичигдэнэ.
</script>

За программчлалын хэлийг сурахад уламжлал шахуу болсон Hello Word үгийг үзүүлэх кодыг бичье.

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <title>Hello World</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
</head>
<body>
    <script type="text/javascript">
        document.write("Hello World");
        document.write("<br /><b>Hello World</b>");
    </script>
</body>
</html>

Дээрх жишээнд document обьектын write аргыг хэрэглэн Hello World үгийг үзүүлж байна. document обьект гэдгийг одоохондоо body элементэд хандаж байгаа гээд ойлгоход болно. Харин текстийг заавал хашилтанд авна гэдгийг санаарай. JavaScript програмын текст дотор хоосон зай болоод төрөл бүрийн тэмдэгтүүдийг ашиглаж болохоос гадна html тегүүдийг ашиглаж болдогийг кодын document.write("<br /><b>Hello World</b>"); мөрөөр үзүүллээ. Хуудсыг хөтөч дээр нээвэл Hello World үгийг хоёр мөрөөр үзүүлнэ.

Санамж

Та сайтын HTML хэлний тухай хичээлүүдийг үзэн хуудсыг хөтөч дээр нээх хэрхэн дахин ачааллах, html тегүүдийн талаар мэдлэгтэй болсон гэж үзээд хичээлүүдэд тегүүдийн талаар тайлбар оруулаагүй болно.

Хэдийгээр кодыг хуудасны хаана ч оруулан өгч болох ч бид JavaScript программын жишээнүүдийг HTML-ын толгой хэсэгт бичих болно. Энэ нь хэрэглэгч программыг ашиглаж эхлэхээс өмнө түүнийг ачааллах боломжийг нээдэг.

JavaScript файлыг хуудаст оруулах

<script> тегийн src атрибутыг ашиглан javascript-ийн файлыг хуудаст оруулан ирэх боломжтой. Жишээ нь

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <title>Hello World</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <script src="myprog.js">
        document.write("Оруулах js файл байхгүй байна");
    </script>
</head>
<body>
    ...
</body>
</html>

Олон тооны хуудастай үед энэ атрибут функцуудыг салгахад маш ашигтай. Хэрвээ файлд алдаа байхгүй бол src атрибуттай <SCRIPT> тег нь хүчингүй болдог. Жишээ нь myprog.js файл олдохгүй эсхүл файлыг ачааллах үед ямар нэгэн алдаа гарсан тохиолдолд document.write("Оруулах js файл байхгүй байна") оператор биелэгдэнэ.  
src атрибутад шууд болон харьцангуй байдлаар дурын URL тодорхойлж болно. Жишээ нь

<script src="http://home.main.com/functions/jafunc.js">

JavaScript-ийн гадаад файл нь js гэсэн өргөтгөлтэй байна. Скриптын код том хэмжээтэй, олон тооны функцуудыг агуулж байхад энэ аргыг хэрэглэх нь тохиромжтой.

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Үйл явдлыг боловсруулах дараалал

Үйл явдлыг боловсруулах бол Javascript программын үндсэн үүрэг гэж үзэхэд бараг болно. Иймд хичээлийг сайн үзээд ойлгон авах хэрэгтэй. Нэг…

Нээгдсэн тоо : 889

DOM обьектын тухай

DOM (Document Object Model) буюу хуудасны обьектын модел гэдгийг хуудсыг тегүүдийн мод хэлбэрээр зохион байгуулах гэж ойлгоход болно. DOM модельд…

Нээгдсэн тоо : 1476

Цикл

Зарим төрлийн бодлогыг бодоход нэг ижил үйлдлүүдийг олон дахин давтах тохиолдол гардаг. Практикт ийм төрлийн ажиллагааг циклээр шийдвэрлэнэ. Цикл гэдэг…

Нээгдсэн тоо : 709

Функц ба хувьсагч

Функцын тухай ойлголтФункц – гэдэг нь программын дурын хэсгээс дуудан ажлуулах боломжтой Javascript кодын хэсэг. Функцыг ашиглахын тулд түүнийг эхлээд…

Нээгдсэн тоо : 866