Нүүр » Программчлал » Javascript » Массив обьект Array

Массив обьект Array

JavaScript –д массивыг обьект байдлаар үүсгэж болдог. Энэ аргаар массив үүсгэхэд конструкторт зөвхөн ганцхан тоон төрлийн параметр (массивын элементийн тоо) хэрэгтэй болно. Хэрвээ нэгээс илүү болон тоон бус төрлийн нэг параметр дамжуулбал эдгээрийг массивын элемент гэж үзэх бөгөөд хооронд нь таслалаар зааглана. Мөн түүнчлэн нэг ч параметр дамжуулахгүй байж болно. Тэгвэл хоосон массив үүснэ. Энэ обьектыг стандарт аргаар үүсгэнэ.

<массивын_нэр> = new Array(<элементийн тоо>);
<массивын_нэр> = new Array(<массивын элементүүд>);

Массив үүсгэх жишээнүүд

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Массив

Массив гэдэгт компьютерын санах ойд байгаа нэг төрлийн өгөгдлүүдийн цуглуулгыг ойлгож болно. Массивыг ашигласнаар нэг нэрээр компьютерын санах ойн хаягт…

Нээгдсэн тоо : 966

Өгөгдлийн төрлийг хувиргах

Javascript өгөгдлийн төрөлд нилээд чөлөөт байдлыг олгодог нь зарим тооцоололд хүндрэл, үл ойлгогдох байдлыг үүсгэх тал байдаг. Иймд программд өгөгдлийн…

Нээгдсэн тоо : 648

Number обьект

Тоог обьект хэлбэртэй болгоход ашиглагдана. Обьектын конструктор тоон обьектын анхны утга болох ердөө ганцхан параметр шаардана. Шаардлагатай бол Javascript обьектыг…

Нээгдсэн тоо : 1463

Кодыг хуудсанд оруулах

Хичээлүүдийг үзэхэд таньд текст засварлагч Notepad ++ тэгээд интернет хөтөч байхад л хангалттай.  Хичээлийн бүх жишээг өөрөө бичин туршин үзээрэй.…

Нээгдсэн тоо : 1173