Нүүр » Программчлал » Javascript » Үйл явдлыг боловсруулах дараалал

Үйл явдлыг боловсруулах дараалал

Үйл явдлыг боловсруулах бол Javascript программын үндсэн үүрэг гэж үзэхэд бараг болно. Иймд хичээлийг сайн үзээд ойлгон авах хэрэгтэй. Нэг үйл явдал тухайн үйл явц болсон элементэд нөлөө үзүүлэхээс гадна түүний дээрх элементүүдэд бас үйлчилдэг. Энэ нь элементэд олон дараалсан HTML тег агуулагдаж байх тохиолдолд тег бүрд боловсруулагч тавихгүйгээр дээд түвшин буюу эцэг элементэд ганц боловсруулагч заагаад бүх үйл явцыг барихад их эвтэйхэн байдаг. Гурван элемент нэг нэгдээ орон байрласан тохиолдлыг авч үзье.

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

String обьект

Обьектыг үүсгэх String обьект нь энгийн тэмдэгтийн төрөлд харгалзах хэлний дотоод обьект юм. Обьект мөрийг шалгах, хэсгийг таслан авах, том…

Нээгдсэн тоо : 877

Цикл

Зарим төрлийн бодлогыг бодоход нэг ижил үйлдлүүдийг олон дахин давтах тохиолдол гардаг. Практикт ийм төрлийн ажиллагааг циклээр шийдвэрлэнэ. Цикл гэдэг…

Нээгдсэн тоо : 720

alert(), confirm(), prompt() аргууд

Энэ хичээлээр бид хэрэглэгчидтэй харьцахад ихээр ашигладаг alert(), confirm(), prompt() аргуудтай танилцах болно. Эдгээр нь window обьектын хамгийн ихээр ашигладаг…

Нээгдсэн тоо : 1128

JavaScript – ын тухай

JavaScript –ийн зориулалтЯмарч програм хангамжийн хөгжлийн хандлага нь аюулгүй байдлыг хангасан интерактив ажиллагаатай, ажиллахад эвтэйхэн интерфейстэй байхад оршино. Энэ нь…

Нээгдсэн тоо : 3601