Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Хувиргалтын (гаргалтын) томьёонууд

Хувиргалтын (гаргалтын) томьёонууд

Тригнометрийн хувиргалт, тэгшитгэл, тэнцэтгэл биш гээд тригнометрийн бодлогод хувиргалтын томьёонуудыг өргөнөөр ашигладаг. Эдгээр томьёонууд нилээд олон тооны дээр өөр хоорондоо их төстэй байдаг нь сурагчдыг төөрөгдөлд оруулах явдал ихээр гардаг. Томьёонуудыг цээжилнэ гэвэл нилээд хэцүү тэгээд ч алдах нь гарцаагүй. Энэ хичээлээр хувиргалтын томьёог цээжлэхгүйгээр хэрхэн зөв гаргах талаар авч үзэх болно. Сайн анхааралтай уншаад аргачлалыг тогтоон аваарай.
Хувиргалтын томьёонуудын талаар ярилцахаас өмнө зарим нэгэн ухагдхууны талаар тохиролцох хэрэгтэй. Тэгэхлээр f(x) - гэдгийг sinx, cosx, tgx, ctgx функцуудын аль нэг нь гэе. cof(x) -ээр f(x) функцын кофункцыг тэмдэглэе. Кофункц гэдэг нь синусын хувьд косинус, косинусын хувьд синус харин тангенсийн хувьд котангенс, котангенсийн хувьд тангенс гэсэн үг юм. Илүү ойлгомжтойгоор

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Пирамидын огтлолыг хэрхэн байгуулах

Математикийн элсэлтийн шалгалтанд геометрийн байгуулалт хийх бодлого заавал орж ирдэг. Бодлогууд ихэнхдээ нөхөх хэсэгт ордог бөгөөд зургийг хир зөв гаргаснаас…

Нээгдсэн тоо : 1183

Хавтгайн геометр

Теорем, аксиом, тодорхойлолтБаталгаа - Ямар нэгэн шинж чанарыг тогтоохыг хэлэлцэх.Теорем - Баталгаа шаардсан ямар нэгэн шинж чанарыг тогтоохыг нотлох. Теоремуудыг…

Нээгдсэн тоо : 2093

Тригнометрийн нэгж тойрог

Тригнометрийг ойлгох хамгийн энгийн арга бол нэгж тойрог юм. Нэгж тойргийг ойлгосон байхад тригнометрийн хувиргалт, тэшитгэлийг бодоход ашигладаг олон томьёог…

Нээгдсэн тоо : 3404

Шаар, цилиндр, конусын шүргэгч хавтгай

Ямар нэгэн муруй хавтгай дээр /Зур. 94/ A, B, C гэсэн гурван цэг байна гэж үзээд эдгээр цэгүүдийг дайруулан P…

Нээгдсэн тоо : 1042