Нүүр » Бусад хичээлүүд » Шатрын хичээлүүд » Сатааруулах комбинац III

Сатааруулах комбинац III

Сатааруулах комбинацид ихэнхдээ давхар дайралт хамтруулан хэрэглэдэг талаар өмнөх хичээлд дурдаж байсан. Мэдээжээр бусад аргууд нь энэхүү өргөн дэлгэрсэн тактикийн аргын дагуул болон хэрэглэгдэж болно.
Сатааруулах хаяа нь өөр ажиллагааны урьдчилгаа болж байгааг жишээн дээр авч үзвэл

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Хүүний массын хөдөлгөөн

Нимцович байрлалын тоглолтын өөрийн онолын суурь дүрэм урьдчилан сэргийлэлттэй хүүний массийн ерөнхий хөдөлгөөний санааг энэ зэрэгцүүлэн тавьсан байдаг. Эцсийн дүндээ…

Нээгдсэн тоо : 265

Хөлөлгөөний зарчмууд. (Үргэлжлэл)

Шатрын стратегийн элементүүдийн нэг болох төвийн талаар бид өмнөх Стратегийн элементүүд , Хөлөлгөөний зарчмууд нийтлэлээр үзсэн. Энэ хичээл төв стратегийн…

Нээгдсэн тоо : 563

Нүүргүй хүүний төрлүүд

Нүүргүй хүүний төрлүүд: 1. Холбоотой 2. Хамгаалагдсан 3. Алслагдсан. Нүүргүй хүү бүр ижилхэн үнэ цэнэтэй байдаггүй. Тоглолтонд бусдаасаа харьцуулашгүй илүү…

Нээгдсэн тоо : 589

Хүүний гинж. Ерөнхий ойлголт

Нийтлэлээр шатрын тоглолтын чухал хэсэг болох хүүний гинжний талаар Нимцович өөрийн "Миний систем" номондоо хэрхэн өгүүлсэнг хүргэе. Хүүний гинжний зөв,…

Нээгдсэн тоо : 344