Нүүр » Программууд » MS excel » Текстийн функцууд (L-R)

Текстийн функцууд (L-R)

Текстийн функцуудыг ашиглан үсгийг том жижиг болгох, мөрийн уртыг олох, мөрүүдийг нэгтгэх гээд маш олон төрлийн ажиллагааг хийх боломжтой. Эдгээр функцуудыг томьёонд ашигласнаар хүснэгтийг илүү динамик универсаль болгоно.
Өөр програмаас татан оруулсан өгөгдлүүдийг боловсруулах ажиллагаанд эдгээр функцуудыг ашиглахгүйгээр сайн үр дүнд хүрнэ гэдэг нь бурхшээлтэй. Иймд текстийн функцыг сайтар эзэмшсэн байх нь хэрэглэгч бүрт зайлшгүй хэрэгтэй болно.

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Шинэ элемент нэмэх боломжтой сонголт

Бодлого. Сонголтод байх ёстой нэр байхгүй бол хэрэглэгч D2 (хөх хүрээтэй) нүдэнд нэрийг шивэн өгөхөд A багана болон сонголтод нэр…

Нээгдсэн тоо : 835

VLOOKUP функц

Excel програмын хэрэглэгчдэд нэг хүснэгтийн утгыг өөр хүснэгтээс хайх шаардлага ихээр гардаг. Хичээлээр Excel програмын хэрэглэгчид хамгийн өргөн ашигладаг, хүчирхэг…

Нээгдсэн тоо : 603

Microsoft Excel хурдавчилсан курс 10-р хичээл

If функц Хүснэгтэн мэдээлэл боловсруулах явцад нэг утгыг нөгөө утгатай харьцуулан гарсан үр дүнгээс хамааран үйлдэл гүйцэтгэх хэрэгцээ ихээр гардаг.…

Нээгдсэн тоо : 1323

Microsoft Excel -ийн хурдавчилсан курс 4-р хичээл

Диаграмтай ажиллах 3-р хичээлд жагсаалтыг эрэмбэлэхэд ашигласан хүснэгтээр Аймгуудын дэлгүүрийн тоогоор өгөгдлийг график байдлаар үзүүлье. Эхлээд жагсаалтыг эрэмбэлэн гаргасан хүснэгтээ…

Нээгдсэн тоо : 1171