Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Бодлого бодож сурах нь V

Бодлого бодож сурах нь V

Бид илэрхийллийг үржигдхүүнд задлах аргуудын эхний 4 -ийг өмнөх хичээлүүдээр үзсэн. Одоо та квадрат 3-н гишүүнтийг үржигдхүүнд задлахыг бүрэн хэмжээнд сурсан гэж бодож байна. Хэрвээ бид бодлого бодож байхад x -ийн зэрэгт квадратаас /2-оос/ их зэрэгтэй илэрхийлэл ороод ирвэл яах вэ? x -ийн зэрэг хоёроос их илэрхийллийг дээд эрэмбийн гэж нэрлэдэг.
Олон гишүүнтүүд гэсэн ерөнхий хэлбэртэй байдаг. n=1 бол хоёр гишүүнт, n=2 бол квадрат гурван гишүүнт, n>2 их бол ерөнхийд нь дээд эрэмбийнх гэж нэрлээд байгаа хэрэг.
Дээд эрэмбийн олон гишүүнтийн шийдийг олохдоо бид өмнө нь үзсэн аргуудыг ашиглаад үржигдхүүнд задлах боломж гарч болох ч нилээд цаг зарцуулах хэрэгтэй болж мэднэ.

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Рационал тоо

Бага тооноос их тоог хасахад сөрөг тоо гарна.Жишээ. 10-15=-5 5 ын тооны өмнө байгаа «-» тэмдэг нь уг тоог сөрөг…

Нээгдсэн тоо : 7667

Гайхамшигт хязгаарыг ашиглах

Хязгаарыг бодох аргууд сэдвээр дахин нэг хичээлийг танилцуулж байна. Энд бид хязгаарыг бодоход гайхамшигт хязгаарыг хэрхэн ашиглах талаар авч үзэх…

Нээгдсэн тоо : 9371

Зөв олон талт

Орой бүрд нь ижил тоотой талууд нийлдэг, бүх тал нь хоорондоо тэнцүү зөв олон өнцөгтөөс бүрдсэн олон талтыг зөв олон…

Нээгдсэн тоо : 4896

Тэнцэл бишийг бодох ба батлах

Тэнцэл бишийн баталгааТэнцэл бишийг батлах хэд хэдэн арга байдаг. Эдгээрийг   / энд a эерэг тоо / жишээн дээр авч…

Нээгдсэн тоо : 991