Нүүр » Программчлал » Php хэл » Класс доторх тогтмолууд

Класс доторх тогтмолууд

Обьект хандалтад программчлалын класст тогтмолыг хэрхэн зарлах, тогтмолууд ямар хэрэгтэй, процедур хандалтад PHP -д зарлагдсан тогтмолуудаас юугаараа ялгаатай талаар энэ хичээлээр авч үзье. PHP -д тогтмол утгууд гэх ойлголт байдаг бөгөөд тэдгээрийг define түлхүүр үгээр зарлан өгдөг гэдгийг санаж байгаа байх.

<?php
    define(ТОГТМОЛ, утга);
?>

Тогтмолуудын нэрийг голдуу том үсэг, тоо оруулан өгдөг гэдгийг сануулъя. Энэ талаар Хувьсагч , тогтмол , өгөгдлийн төрлүүд хичээлээс үзээрэй.
Харин PHP -н обьект хандалтад программчлалд тогтмолыг const гэсэн түлхүүр үгийн тусламжтайгаар зарлан өгдөг. Жишээ нь

<?php
class Person{
    const HANDS = 2;
}
?>

Энд ч бас PHP Coding Standard дүрмийг баримтлан тогтмолын нэрийг том үсгээр өгнө. Класс дотор зарлагдсан тогтмолууд зөвхөн классынх байдаг. Өөрөөр хэлбэл классаас үүсгэсэн обьектуудад харьяалагдахгүй гэсэн үг. Тогтмолд

<?php
class Person{
    const HANDS = 2;
}
$obj = new Person();
$obj->HANDS; // Тогтмолд ингэж хандаж болохгүй!!!
?>

дээрх байдлаар хандах боломжгүй. Хэрвээ бидэнд классын тогтмолд хандах шаардлага гарвал үүнийг хоёр аргаар гүйцэтгэх боломжтой.  

1. Классын код дотроос тогтмолд хандахдаа  

<?php
class Person{
    const HANDS = 2;
}
echo ("Хүн ".Person::HANDS." гартай");
?>

классын нэрийг өгөөд араас нь хоёр тодорхойлох цэг бичээд дараа нь тогтмолын нэрийг өгөх дүрмийг ашиглана.

2. self түлхүүр үгийг ашиглан тогтмолд хандах. Жишээ нь классын аргаас тогтмолд хандая гэвэл

<?php
class Person{
    const HANDS = 2;
    function echoHands(){
        echo (self::HANDS);
    }
}
?>

Энд $this түлхүүр үгийг ашиглаагүй байгаад анхаарна уу. Ингээд бидэнд self гэсэн бас нэгэн шинэ түлхүүр үг гарч ирлээ. Бид $this (объектыг заагч), parent (эцгийг заагч) гэсэн түлхүүр үгнүүдийг мэднэ. self ба parent долларын тэмдэг байхгүй харин $this -д байдгийг анзаарна уу.
Класст тогтмолыг ашиглах хэрэг байгаа эсэхийн хувьд бол PHP -н процедур программчлалынхтай яг адилхан. Өөрөөр хэлбэл хэрвээ танд өөрчилж болохгүй ямар нэгэн утга байгаа бол түүнийг тогтмол болгох нь илүү хэрэгтэй зүйл. Гэхдээ тогтмолыг ашиглах эсэхээ та өөрөө шийднэ биз дээ.

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Операторууд

Програмчлалын бүхий л хэлнүүдэд операторууд байдаг. Үнэн хэрэгтээ бид өмнөх хичээлүүдэд операторуудыг ашиглаж байсан хэдий ч эдгээрийн тухай дурдаагүй билээ.…

Нээгдсэн тоо : 849

АУСистем хийцгээе. Хичээл 2

1-р хичээлд сайтын агуулгыг хадгалах баазыг MySql серверт үүсгэн өгсөн болохоор төлөвлөгөөний дагуу articles хүснэгтийг үүсгэх ажлыг эхлэе. Манай өгөгдлийн…

Нээгдсэн тоо : 796

АУСистем хийцгээе. Хичээл 3

Бидэнд манай сайтын агуулгыг хадгалах бааз бий болсон тул PHP кодоо боловсруулах цаг ирлээ. Манай АУС -ийн төрөл бүрийн мэдээллүүдийг…

Нээгдсэн тоо : 722

Тогтмол илэрхийлэлтэй (regular expression) ажиллах

Веб сайтад хэрэглэгчийн оруулсан мэдээллийн зөв эсэхийг шалгах ажил олон гардаг. Ийм асуудлыг мөрийн функцуудээр шийдвэрлэх нь нилээд хүндрэлтэй ажил…

Нээгдсэн тоо : 1306