Нүүр » Программчлал » Php хэл » Абстракт класс ба аргууд

Абстракт класс ба аргууд

Обьект хандалтад программчлалын үндэс болсон класс нь абстракт төрлийнх байж болдог. Хичээлээр абстракт класс ба аргууд гэж юу болох, хэрхэн зарлах, хаана ашиглах талаар үзэх болно. Абстракт класс гэж юу вэ?
Обьектыг шууд үүсгэж болдоггүй классыг абстракт класс гэдэг. Ийм төрлийн классыг үүсгэхдээ abstract гэсэн түлхүүр үгийг ашиглана.
Жишээ нь бидэнд Car гэсэн класс байна гэж үзье. Түүнийг abstract түлхүүр үгийг ашиглан абстракт класс болгоод дараа нь түүнээс обьект үүсгэх гээд үзье.

 

Материалыг бүрэн үзэхийн тулд та бүртгүүлсэн байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Арга ба шинжүүдэд хандах

Класс, обьект , өвлөгдөх механизмын талаар ойлголттой болсон болохоор одоо шинж болон аргуудын харагдах байдлын талаар авч үзэцгээе. Арга ба…

Нээгдсэн тоо : 688

Хавтас болон файлуудтай ажиллах

Файлтай ажиллахФайл нь мэдээлэл хадгалагч дээрх нэр бүхий хэсэг. Файлтай ажиллахын тулд эхлээд түүнийг нээх хэрэгтэй. Энэ зорилгод ихэнхдээ fopen()…

Нээгдсэн тоо : 955

Он сар өдөр ба цагтай ажиллах

Интернет сайтад тодорхой хугацаанд хичнээн хүн зочилсон, тухайн цаг мөчид хэдэн хүн зочилж байгаа, хуудаст хамгийн сүүлд хэзээ хандалт хийсэн…

Нээгдсэн тоо : 987

Тогтмол илэрхийлэлтэй (regular expression) ажиллах

Веб сайтад хэрэглэгчийн оруулсан мэдээллийн зөв эсэхийг шалгах ажил олон гардаг. Ийм асуудлыг мөрийн функцуудээр шийдвэрлэх нь нилээд хүндрэлтэй ажил…

Нээгдсэн тоо : 1411