Нүүр » Программчлал » C# хэл » Төрлийн бүрэлдхүүн. Шинж

Төрлийн бүрэлдхүүн. Шинж

C# хэлний төрлийн бүрэлдхүүний талбар шинжүүдийн талаар өмнөх хичээлд үзсэн. Энэ хичээлээр төрлийн чухал бүрэлдхүүн болох шинжинй талаар авч үзэх болно. Хичээлд Төрлийн бүрэлдхүүн. Талбар Шинж хичээлийн жишээг ашиглах болно.

Шинжүүд.

Шинжүүд гэж юу болохыг ойлгохын тулд жишээндээ _age талбарын утгыг буцаах public int Getage(), _age талбарт утга олгох public void SetAge(int age) аргуудыг нэмэн өгье. 

        public int Getage()
        {
            return _age;
        }

        public void SetAge(int age)
        {
            _age = age;
        }
 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Нэмэлт урсгалд үүссэн алдааг боловсруулах.

Нэмэлт урсгалтай ажиллах аргачлалын талаарх ээлжит хичээлийг толилуулъя. Та програм хангамжийн чиглэлээр ажилладаг эсхүл суралцдаг бол сайтын C# хэлний хичээлүүдийг…

Нээгдсэн тоо : 209

Алдааны боловсруулалт /Exceptions/ II

Exception бол програмчлалын олон хэлэнд байдаг алдааг боловсруулах стандарт механизм. Өмнөх хичээлд С# дээр алдааны боловсруулалтыг хэрхэн үүсгэн хэрэгжүүлэхийг авч…

Нээгдсэн тоо : 438

SQL төрлийн бичлэгийн дүрэм.

Entity Framework сэдвийн хүрээнд нийтлэгдэж буй энэхүү хичээлд бид Linq технологид хүсэлтийг sql төрлийн бичлэгтэй төстэй байдлаар бичин ашиглах боломжийн…

Нээгдсэн тоо : 439

Entity Framework -ийг ашиглах

Entity Framework -ийн талаарх өмнөх хоёр хичээлд бид технологийн талаарх ойлголт, өгөгдлийн санд уламжлалт аргачлалаар хандах програмын кодыг хийсэн. Энэ…

Нээгдсэн тоо : 480