Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Комбинаторикийн томьёог ойлгох

Комбинаторикийн томьёог ойлгох

Комбинаторикийн бодлогыг бодож сурах хэрэгтэй. Учир нь элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд энэ сэдвийн бодлого орж ирэх нь гарцаагүй. Сэдэв өөрөө магадлалын онолын эхлэл болдог тул цаашдаа их дээд сургуульд үзэх хичээлүүдийн суурь тул сайн ойлгосон байх нь чухал. Эхний шатанд сэлгэмэл, гүйлгэмэл, хэсэглэлийн үндсэн томьёонуудын учрыг сайтар ойлгон тэдгээрийг бодлого бодоход хэрхэн яаж хэрэглэхийг сурсан байх шаардлагатай.

n төрлийн обьект байлаа гэж үзье. Зургийг хар. Энд обьектудыг төлөөлүүлэн ердөө 3 төрлийн дүрсээр жишээ авъя. Эдгээр дүрсүүд дээр сэлгэмэл, гүйлгэмэл, хэсэглэл гэсэн ухагдхууныг авч үзнэ. Нийт обьектын тоо энд нэг их чухал биш гол утга учир ялгааг ойлгох нь чухал. Ухагдхууны ялгааг сайн ойлгоогүйгээс болоод ихэнх сурагчид ийм төрлийн бодлогыг бодохдоо хүндрэлтэй тулдаг.

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Өнцөг. Проекц. Олон талт өнцөг.

Өнцөг Огтлолцсон хоёр шулууны хоорондох өнцгийг хавтгайн геометрийн адилаар хэмжинэ. Учир нь эдгээр шулууныг дайруулан хавтгай татаж болдог. Паралел хоёр…

Нээгдсэн тоо : 1266

Интегралчлах аргууд

Хэсэгчлэн интегралчлах.Хэрвээ u(x) , v(x) функцууд нь тасралтгүй нэгдүгээр эрэмбийн уламжлалтай, гэсэн интегралтай байвал гэсэн интеграл байхаас гадна тэнцэл биелж…

Нээгдсэн тоо : 1759

Векторын үйлдлүүд

Вектор ба түүний үйлдлүүдийн талаар энэ хичээлээр авч үзье. Вектортой холбоотой бодлогууд дээр сурагчид будлих, алдаа гаргах нь элбэг байдаг.…

Нээгдсэн тоо : 2486

Олон өнцөгт

Хэрчмүүдээр бүрэн хаагдсан хавтгай дүрсийг олон өнцөгт гэнэ. Өнцгийн тооноосоо хамааран олон өнцөгт нь гурвалжин, дөрвөлжин, таван өнцөгт, зургаан өнцөгт…

Нээгдсэн тоо : 10936