Нүүр » Программчлал » C# хэл » Олон урсгалыг үүсгэн удирдах

Олон урсгалыг үүсгэн удирдах

Олон урсгал ямар хэрэгтэй вэ? хичээлд програмчлалын C# хэл дээрх програмд Multithreading буюу олон урсгалыг үүсгэн удирдах шаардлага хэрхэн үүсдэг тохиолдолыг дэлгэрэнгүй үзсэн. Олон урсгалыг үүсгэн удирдах ажиллагааг программд яаж хэрэгжүүлэхийг судлахын өмнө урсгал буюу thread -ийг үүсгэх ажиллагааг дараах схемээс харцгаая. Урсгал буюу thread -ийг үүсгэхдээ Thread классыг ашигладаг. Классын байгуулагч арга шинээр үүсэх урсгал эхлэхэд ажиллах аргыг заах делегат төрлийн нэг параметрийг авдаг.

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Ерөнхийлөл /generalization/ 2

Бид өмнөх хичээлээр C# хэлний generalization буюу ерөнхийлөл гэдэг төрөл бүрийн обьектуудын төлөв байдлын хэвийг тодорхойлох механизмын талаар үзсэн. Энэ…

Нээгдсэн тоо : 491

Интерфейсийг ашиглах

Интерфейсийг ашиглах практик жишээ. Та Интерфейс хичээлээс ОХП-д чухал байр суурьтай интерфейс гэсэн ойлголтын талаар үзэж тодорхой ойлголттой болсон гэж…

Нээгдсэн тоо : 723

Төрлийн бүрэлдхүүн. Талбар, Шинж

Өмнөх хичээлээс бид C# хэлний өгөгдлийн бүх төрлүүд утгаар (өөрөөр хэлбэл бүтцээр "struct") болон холбоосоор (өөрөөр хэлбэл классаар "class") өгөгдөх…

Нээгдсэн тоо : 643

Лямбда илэрхийлэл

Манай энэ удаагийн сэдэв сонирхолтой болоод нилээд хүнд лямбда илэрхийлэл байх болно. Лямбда илэрхийлэлтэй танилцахын өмнө делегат гэж юу болох…

Нээгдсэн тоо : 462