Нүүр » Программчлал » Javascript » Амьдрах цикл

Амьдрах цикл

Vue -ийн хувийн амьдралын мөчлөгийн талаар авч үзье. Vue -гийн хувь бүрд өөрийн гэсэн амьдралын мөчлөг байдаг бөгөөд тодорхой  үе шатуудыг ажиглах боломжтой. Програмын амьдрах мөчлөгийн үе шатуудыг

    <body>
        <div id="app">
            <h2>{{ title }}</h2>
            <button @click="title = 'Гарчигийг өөрчлөв'">Гарчигийг өөрчлөх</button>
        </div>
        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>
        <script>
            new Vue({
                el: '#app',
                data: {
                    title: 'Vue програм'
                }
            })
        </script>        
    </body>

кодоор авч үзье. Код хуудаст title талбарыг үзүүлээд Гарчигийг өөрчлөх товчийг дарахад title талбарын утгыг өөрчлөнө. Бид ажиглалт хийж болох эхний үе шат бол Vue програмын инициализац юм. new Vue({ ... }) командаар Vue програмын инициализац хийгдэх боловч хэрэглэгч хуудсыг харах хүртэл хэдэн шатыг дамждаг.

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Цикл

Зарим төрлийн бодлогыг бодоход нэг ижил үйлдлүүдийг олон дахин давтах тохиолдол гардаг. Практикт ийм төрлийн ажиллагааг циклээр шийдвэрлэнэ. Цикл гэдэг…

Нээгдсэн тоо : 817

Үйл явдал (event)

Үйл явдал (events) – гэдэг нь хэрэглэгчийн үйлдлийн үр дүнд хуудас болон цонхны байдалд гарсан өөрчлөлтийг мэдэгдэхийг хэлнэ. Хэрэглэгч хуудастай…

Нээгдсэн тоо : 872

Элементүүдийн харагдацыг удирдах

Хэрэглэгч талын хуудасны динамик, интерактив байдлыг хангахад түүний элементүүдийн харагдацыг тодорхой нөхцлөөр удирдаж байх нь их чухал. Иймээс энэ хичээлээр…

Нээгдсэн тоо : 55

Директивийн тэмдэглэгээ

VueJs фреймворкийн үндсэн ухагдхууныг танилцуулах ээлжит хичээлээр директивүүдийн тэмдэглэгээний талаар авч үзье. VueJs -ийн тодорхой директивүүдтэй илүү эвтэйхэн ажиллах боломжийг…

Нээгдсэн тоо : 72