Нүүр » Программууд » MS excel » Тооцооны тохиргоо

Тооцооны тохиргоо

Excel програм тооцооны автомат горимд (энэ нь анхдагч тохиргоо байдаг) ажиллаж байгаа бол тооцоонд оролцож байгаа нүднүүдийн өгөгдлийг өөрчлөхөд томьёо нь үр дүнг автоматаар тооцон үзүүлдэг. Тооцооны горимыг өөрчлөхийн тулд Formulas -> Calculation -> Calculation Options гэж орон гарч ирэх цэснээс Manual -г (гараар) сонгоно.

Санамж: Тооцооны горимыг гар ажиллагаанд шилжүүлсэн тохиолдолд тооцоо хийгдээгүй томьёо байгаа үед төлөвийн мөрөнд (status bar) Calculate гэсэн бичиг гарч ирдэг.

Томьёонуудыг дахин тооцуулахын тулд дараах аргуудыг ашиглана.

  • Formulas -> Calculation хэсэгт байгаа Calculation Now (1-р товч) эсвэл <F9> товчийг дарна. Үүний дараа бүх нээлттэй байгаа хүснэгтүүдийн томьёог дахин тооцно
  • Formulas -> Calculation хэсэгт байгаа Calculation Sheet (2-р товч) эсвэл <Shift+F9> товчийг дарахад идэвхитэй байгаа хуудасны томьёонуудыг дахин бодно. Тухайн хүснэгтийн бусад хуудасны томьёонууд дахин бодогдохгүй.

Санамж: Excel програмд тооцооны горим нь тодорхой хуудастай холбоогүй байдаг. Тооцооны горимын өөрчлөлт нь идэвхитэй хуудаснаас гадна бүх нээлттэй байгаа хүснэгтэд нөлөөлдөг.
Тооцооны горимыг анхдагч тохиргоонд оруулахдаа Formulas -> Calculation -> Calculation Options гэж орон гарч ирэх цэснээс Automatic -г (автоматаар) сонгоно.

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Жагсаалтаас давтагдаагүй бичлэгийг татах

Олон удаа давтагдсан бичлэг бүхий жагсаалт байсан. Бидний зорилго жагсаалтаас нэрүүдийг давтагдахгүй байдлаар ялган өөр хүснэгтэд оруулах болно. Давтагдахгүй бичлэгийг…

Нээгдсэн тоо : 912

Microsoft Excel -ийн хурдавчилсан курс 6-р хичээл

Темплейтийг үүсгэх, ашиглах Нэг төрлийн хэв загвартай бичиг баримтыг бэлтгэхэд хэвийг /темплейт, шаблон гээд янз бүрээр нэрлэх нь бий/ ашигладаг.…

Нээгдсэн тоо : 1023

Алдааг илрүүлэх

Хуудасны хэмжээ, тооцоолол өсөхийн хирээр түүний ажиллагааг найдвартай байлгах нь хүндрэлтэй асуудал үүсгэдэг. Иймээс ихэнх нарийн төслийг боловсруулах ажлын нэг…

Нээгдсэн тоо : 788

VLOOKUP функцыг ашиглах

Бодлого Захиалгын болон үнийн жагсаалтын хоёр хүснэгт байна гэж үзье. Барааны нэрээр үнийн хүснэгтээс хайлт хийн захиалгын хүснэгтийн үнийн баганыг…

Нээгдсэн тоо : 2738