Бодлого 11.007

Утгыг ол

илэрхийллийг хялбарчилаад утгыг ол.

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 11.036

бол a, b, c -г ол.

Нээгдсэн тоо : 459

 

Бодлого 11.027

илэрхийллийн утгыг ол.

Нээгдсэн тоо : 421

 

Бодлого 11.057

илэрхийллийн утгыг ол.

Нээгдсэн тоо : 37

 

Бодлого 11.060

утгыг ол.

Нээгдсэн тоо : 18