Бодлого 6.015

Эхний арван гишүүний нийлбэрийг ол

Өсөх арифметик прогрессын эхний гурван гишүүний нийлбэр 15. Хэрвээ прогрессын эхний хоёр гишүүнээс 1 ийг хасаад, гуравдугаар дээр 1 ийг нэмвэл эдгээр гурван тоо нь геометр прогресс үүсгэнэ. Тэгвэл арифметик прогрессын эхний арван гишүүний нийлбэрийг ол.

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 6.016

Арифметик прогрессын нийлбэр нь дурын n хувьд томьёогоор илэрхийлэгддэг бол энэ прогрессын эхний гурван гишүүнийг ол.

Нээгдсэн тоо : 473

 

Бодлого 6.056

Арифметик прогресс үүсгэх n ширхэг (n≥3) натурал тоо өгөгджээ. Эдгээр тоонуудын нийлбэрийг 900 -гаас бага байлгах n -ын хамгийн их утга хэд байх вэ?

Нээгдсэн тоо : 159

 

Бодлого 6.005

Буудлагын тэмцээнд тамирчин 25 буудлага хийсэн. Алдаж буудсан тохиолдолд :
эхний алдаанд 1 оноо, дараагийн алдаа бүрт өмнөх торгуулийн онооноос ½ -р их  оноогоор торгожээ.
Тэгвэл 7 торгуулийн оноо авсан тамирчин байгаа хэд оносон вэ?

Нээгдсэн тоо : 527

 

Бодлого 6.065

Гурван тоо геометр прогрес үүсгэдэг. Хэрвээ хоёрдугаар тоог 2 -оор нэмвэл шинээр үүсэх гурван тоо арифметик прогресийг үүсгэнэ. Энэхүү шинэ гурвалын гуравдугаар тоог 9 -өөр нэмвэл дахин геометр прогрес үүсэх бол анхдагч гурван тооны нийлбэрийг ол. Хариунд зөвхөн бүхал тоонуудыг оруулна.

Нээгдсэн тоо : 130