Бодлого 6.015

Эхний арван гишүүний нийлбэрийг ол

Өсөх арифметик прогрессын эхний гурван гишүүний нийлбэр 15. Хэрвээ прогрессын эхний хоёр гишүүнээс 1 ийг хасаад, гуравдугаар дээр 1 ийг нэмвэл эдгээр гурван тоо нь геометр прогресс үүсгэнэ. Тэгвэл арифметик прогрессын эхний арван гишүүний нийлбэрийг ол.

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 6.057

Арифметик прогресс үүсгэх n ширхэг (n≥3) натурал тоо өгөгджээ. Прогрессын нийлбэр 123 бол n -ын боломжит бүх утгыг ол.

Нээгдсэн тоо : 148

 

Бодлого 6.017

утгыг ол.

Нээгдсэн тоо : 495

 

Бодлого 6.013

Арифметик прогресс үүсгэдэг гурван тооны нийлбэр 2 харин эдгээр тоонуудын квадратуудын нийлбэр нь 14/9 бол нэг ба гуравдугаар тоонуудыг ол.

Нээгдсэн тоо : 497

 

Бодлого 6.052

Арифметик прогресын 3-р гишүүн 5, 7-р гишүүн 13 бол эхний 10 гишүүний нийлбэрийг ол.

Нээгдсэн тоо : 232