Бодлого 3.021

Утгыг ол. (ЕШ 2006 А-3)

тэгшитгэлийн хувьд утгыг ол

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 3.083

тэгшитгэлийн язгуурууд x1, x2 ба x1=x2 бол a=?

Нээгдсэн тоо : 152

 

Бодлого 3.027

x1 , x2 , x3 , x4 тоонууд x1< x2< x3< x4 дараалалтай бөгөөд тэгшитгэлийн өөр өөр шийдүүд бол илэрхийллийн утгыг ол.

Нээгдсэн тоо : 640

 

Бодлого 3.029

a ба b нь 5x2+x-2=0 тэгшитгэлийн шийдүүдтэй тэнцүү бол илэрхийллийн утгыг ол.

Нээгдсэн тоо : 502

 

Бодлого 3.081

тэгшитгэлийг бод.

Нээгдсэн тоо : 263