Бодлого 3.025

Утгыг ол. (ОХУ-ын ЕШ сорилго)

Хэрвээ x1 , x2 нь тэгшитгэлийн шийд бол шийдтэй квадрат тэгшитгэл хэлбэртэй байх ба a, b, c -г ол.

 

Материалыг бүрэн үзэхийн тулд та бүртгүүлсэн байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 3.073

тэгшитгэлийг бод.

Нээгдсэн тоо : 338

 

Бодлого 3.005

тэгшитгэлийг бод.

Нээгдсэн тоо : 570

 

Бодлого 3.009

тэгшитгэлийг бод.

Нээгдсэн тоо : 570

 

Бодлого 3.049

тэгшитгэлийг бод.

Нээгдсэн тоо : 549