Бодлого 3.025

Утгыг ол. (ОХУ-ын ЕШ сорилго)

Хэрвээ x1 , x2 нь тэгшитгэлийн шийд бол шийдтэй квадрат тэгшитгэл хэлбэртэй байх ба a, b, c -г ол.

 

Материалыг бүрэн үзэхийн тулд та бүртгүүлсэн байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 3.036

тэгшитгэл бод.

Нээгдсэн тоо : 541

 

Бодлого 3.087

тэгшитгэл хэдэн бүхэл тоон шийдтэй вэ?

Нээгдсэн тоо : 194

 

Бодлого 3.033

бол x+y+z=?

Нээгдсэн тоо : 466

 

Бодлого 3.056

тэгшитгэлийг бод.

Нээгдсэн тоо : 616