Бодлого 3.025

Утгыг ол. (ОХУ-ын ЕШ сорилго)

Хэрвээ x1 , x2 нь тэгшитгэлийн шийд бол шийдтэй квадрат тэгшитгэл хэлбэртэй байх ба a, b, c -г ол.

 

Материалыг бүрэн үзэхийн тулд та бүртгүүлсэн байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 3.065

тэгшитгэлийг бод.

Нээгдсэн тоо : 534

 

Бодлого 3.051

тэгшитгэлийг бод.

Нээгдсэн тоо : 693

 

Бодлого 3.097

тэгшитгэлийн шийдүүдийн нийлбэрийг ол.

Нээгдсэн тоо : 19

 

Бодлого 3.002

тэгшитгэлийг бод.

Нээгдсэн тоо : 578