Нүүр » Математикийн бодлогууд » Алгебрын тэгшитгэлүүд

Алгебрын тэгшитгэлүүд ( 94 )

Үл мэдэгдэгч агуулсан энгийн тэгшитгэлүүдийг сайн ойлгож бодож сурснаар логарифм, илтгэгч, тригнометрийн тэгшитгэлүүдийг бодоход хөнгөн байх болно. Тэгшитгэл бодох нь үйлдлүүдийг гүйцэтгэх техник ажиллагааг алдаагүй зөв хийж сурах, томьёог тогтооход их чухал байдаг. Иймээс энэ хэсгийн бодлогуудаас шалгалт шүүлэгт тогтмол орж ирдэг юм шүү.

Бодлого 3.095

Утгыг ол. (ЭЕШ, 2010, B-2.3)

Нээгдсэн тоо: 8

Нийтийн

 

тэгшитгэлийг бодъё. Тэгшитгэлийн тодорхойлогдох муж нь x≥3. Энэ мужид тул гэж орлуулбал анхны тэгшитгэл тэгшитгэлд шилжинэ. Эндээс гэж гарах ба учир нөхцөлд тохирохгүй. Орлуулгаа буцааж бодвол тэгшитгэлийн шийд гэж гарна.

 

Бодлого 3.094

Илэрхийллийн утгыг ол. (ЭЕШ, 2010, B-7)

Нээгдсэн тоо: 5

Нийтийн

 

a ба b нь 3x2-x-1=0 тэгшитгэлийн шийдүүдтэй тэнцүү бол илэрхийллийн утгыг ол.

 

Бодлого 3.092

Тэгшитгэлийг бод.

Нээгдсэн тоо: 115

Нийтийн

 

тэгшитгэлийг бод.

 

Бодлого 3.091

Тэгшитгэлийг бод.

Нээгдсэн тоо: 122

Нийтийн

 

16x+10-32=35-10x-5 тэгшитгэлийг бод.

Жич: Тэгшитгэл үзэж эхлэж байгаа сурагчдад.

 

Бодлого 3.090

Тэгшитгэлийн системийг бод

Нээгдсэн тоо: 167

Төлбөртэй

 

тэгшитгэлийн системийг бод.

Жич: Системийг бодоод үзээрэй. Ямар ч шалгалт шүүлэгт орж ирэх өндөр магадлалтай шүү.

 

Бодлого 3.089

Тэгшитгэлийн системийг бод

Нээгдсэн тоо: 128

Бүртгүүлэх

 

тэгшитгэлийн системийг бод.

 

Бодлого 3.088

Тэгшитгэлийн системийг бод

Нээгдсэн тоо: 134

Төлбөртэй

 

тэгшитгэлийн системийг бод.

 

Бодлого 3.084

Шийдүүдийн нийлбэрийг ол (ЭЕШ 2017-A25)

Нээгдсэн тоо: 157

Бүртгүүлэх

 

тэгшитгэлийн шийдүүдийн нийлбэрийг ол.

 

Бодлого 3.087

Тэгшитгэл хэдэн бүхэл тоон шийдтэй вэ? (ЭЕШ 2017-А34)

Нээгдсэн тоо: 187

Төлбөртэй

 

тэгшитгэл хэдэн бүхэл тоон шийдтэй вэ?

 

Бодлого 3.086

Утгыг ол. (ЭЕШ 2017-A28)

Нээгдсэн тоо: 263

Нийтийн

 

тэгшитгэлийн язгуурууд x1, x2, x3 бол