Нүүр » Программууд » MS excel » Хуудас тусгаарлагч

Хуудас тусгаарлагч

Excel нь хуудас тусгаарлах (таслах) ажиллагааг автоматаар хийдэг. Хуудсыг хэвлэсэн эсвэл урьдчилан харсны дараа ердийн горимд хуудасны тусгаарлагч нь тасархай шугамаар харагдана. Хааяа хуудас дээрх тусдаа хэсгүүдийг тус тусд нь хэвлэх хэрэгтэй болдог. Ийм тохолдолд хуудасны тусгаарлагчийг хэвтээ эсвэл босоо чиглэлд өөрчлөх хэрэгтэй болдог.

Тусгаарлагчийн хүснэгтэд гараар оруулах

Хуудас тусгаарлах автомат горимыг болиулахын тулд нэг болон түүнээс их хуудас тусгаарлагчийг гараар оруулж өгөх хэрэгтэй. Хөндлөн тусгаарлагч тавихын тулд

  1. Хүснэгтийн курсорыг (заагч) хуудас шинээр эхлэх мөрийн A баганы нүдэнд байрлуулна. Хэрвээ курсорыг A баганаас өөр баганад байрлуулбал хуудас тусгаарлагч оруулахад хөдлөн тусгаарлагчаас гадна босоо тусгаарлагч хамт үүсдэг.
  2. Page Layout -> Page Setup -> Breaks гэж ороод гарч ирэх сонголтоос Insert Page Break -г сонгоно. Excel програм курсор байгаа нүдний дээгүүр хуудас тусгаарлагчийг оруулна.

Босоо тусгаарлагч тавихын тулд

  1. Хүснэгтийн курсорыг (заагч) хуудас шинээр эхлэх баганы 1-р мөрийн нүдэнд байрлуулна. Хэрвээ курсорыг 1-р мөрнөөс өөр мөрөнд байрлуулбал хуудас тусгаарлагч оруулахад босоо тусгаарлагчаас гадна хөндлөн тусгаарлагч хамт үүсдэг.
  2. Page Layout -> Page Setup -> Breaks гэж ороод гарч ирэх сонголтоос Insert Page Break -г сонгоно. Excel програм курсор байгаа нүдний зүүн талаар тусгаарлагчийг оруулна.
 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Визуал формат

Визуал форматыг ашигласнаар хэсгийн өгөгдлүүдийг шууд харан харьцуулах боломжийг бий болгодог. Excel2007 -д ийм төрлийн харьцуулсан шалгалтыг хийхдээ тусгай форматлах…

Нээгдсэн тоо : 1117

Туузтай (ribbon) танилцах

Excel 2007 гийн хэрэглэгчийн интерфейс нь өмнөх хувилбаруудаасаа өөр болсон. Энэ интерфейсыг тууз (ribbon) гэж нэрлэдэг бөгөөд гүйцэтгэж байгаа үүргээсээ…

Нээгдсэн тоо : 1083

Диаграмыг хэлбэржүүлэх

Диаграмын элементүүдийг их олон аргаар өөрчлөх боломжтой. Бүх хэрэгцээт өөрчлөлтүүдийг Format диалогийн цонхонд хийж болох ба сонгосон элементээс хамаарч цонхы…

Нээгдсэн тоо : 800

Хүснэгтийн формат

Excel 2007-гийн файлын форматыг Themes (шаблон) ашиглан хийж болдог. Themes (шаблон) гэдэг нь ажлын хүснэгтэд байрлах хүснэгт, диаграм, нүднүүд гэх…

Нээгдсэн тоо : 1092