Нүүр » Программууд » MS excel » Хуудас тусгаарлагч

Хуудас тусгаарлагч

Excel нь хуудас тусгаарлах (таслах) ажиллагааг автоматаар хийдэг. Хуудсыг хэвлэсэн эсвэл урьдчилан харсны дараа ердийн горимд хуудасны тусгаарлагч нь тасархай шугамаар харагдана. Хааяа хуудас дээрх тусдаа хэсгүүдийг тус тусд нь хэвлэх хэрэгтэй болдог. Ийм тохолдолд хуудасны тусгаарлагчийг хэвтээ эсвэл босоо чиглэлд өөрчлөх хэрэгтэй болдог.

Тусгаарлагчийн хүснэгтэд гараар оруулах

Хуудас тусгаарлах автомат горимыг болиулахын тулд нэг болон түүнээс их хуудас тусгаарлагчийг гараар оруулж өгөх хэрэгтэй. Хөндлөн тусгаарлагч тавихын тулд

  1. Хүснэгтийн курсорыг (заагч) хуудас шинээр эхлэх мөрийн A баганы нүдэнд байрлуулна. Хэрвээ курсорыг A баганаас өөр баганад байрлуулбал хуудас тусгаарлагч оруулахад хөдлөн тусгаарлагчаас гадна босоо тусгаарлагч хамт үүсдэг.
  2. Page Layout -> Page Setup -> Breaks гэж ороод гарч ирэх сонголтоос Insert Page Break -г сонгоно. Excel програм курсор байгаа нүдний дээгүүр хуудас тусгаарлагчийг оруулна.

Босоо тусгаарлагч тавихын тулд

  1. Хүснэгтийн курсорыг (заагч) хуудас шинээр эхлэх баганы 1-р мөрийн нүдэнд байрлуулна. Хэрвээ курсорыг 1-р мөрнөөс өөр мөрөнд байрлуулбал хуудас тусгаарлагч оруулахад босоо тусгаарлагчаас гадна хөндлөн тусгаарлагч хамт үүсдэг.
  2. Page Layout -> Page Setup -> Breaks гэж ороод гарч ирэх сонголтоос Insert Page Break -г сонгоно. Excel програм курсор байгаа нүдний зүүн талаар тусгаарлагчийг оруулна.
 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Жагсаалтаас зураг үзүүлэх

Ямар нэгэн нүдэнд гарах барааны задаргаат жагсаалтаас сонголт хийхэд түүний хажууд сонгогдсон барааны зургийг үзүүлэх жишээг хэрхэн хийхийг авч үзье.1-р…

Нээгдсэн тоо : 797

Хүснэгттэй ажиллах

Хүснэгт /table/ үүсгэх, Хүснэгтэд /table/ мөр болон багана нэмэх хичээлүүдээс бид хүснэгтийг үүсгэх , мөр, багана нэмэх, устгах, томьёо оруулахыг…

Нээгдсэн тоо : 270

Хуудсанд нэр үүсгэх

Ерөнхий тохиолдолд нэрийг хүснэгтийн ямар ч хэсэгт үүсгэн ашиглаж болно. Гэхдээ анхдагч нөхцлөөрөө нэр нь хуудасны (sheet) биш хүснэгтийн (book)…

Нээгдсэн тоо : 668

Хамааралтай сонголт үүсгэх

1-р арга. INDIRECT функцыг ашиглах Toyota, Ford, Nissan маркийн автомашинуудын жагсаалтаас хамааралтай сонголт үүсгэе. Өөрөөр хэлбэл эхний сонголтоос машины үйлдвэрлэгчийг…

Нээгдсэн тоо : 854