Нүүр » Бусад хичээлүүд » Форекс » Суваг (Channel)

Суваг (Channel)

Валютын ханшийн хэлбэлзэл тодорхой сувгаар явагдах нь элбэг тохиолдоно. Энэ тохиолдолд сувгийн доод хил нь дэмжих түвшинг (support line) харин дээд хил нь эсэргүүцэх түвшинг  (resistance line) үүсгэнэ.  Эдгээр түвшингүүдийн хоорондох зайг ихэнхдээ худалдааны диапазон эсвэл сувгийн өргөн (trading range) гэдэг.
Сувгийг маш ерөнхий байдлаар өсөх (uptrend channel), буурах (downtrend channel), хажуугийн (range) гэж хувааж болно.

Өсөх сувгаар арилжаа хийж байгаа трейдерийн үндсэн стратеги нь локал минимумд дээр худалдан авах харин локал максимум дээр худалдах явдал юм.
Өсөх сувгийн жишээ:

Буурах сувгаар арилжаа хийж байгаа трейдерийн үндсэн стратеги нь локал минимумд дээр худалдан авах харин локал максимум дээр худалдах явдал юм.
Буурах сувгийн жишээ:

Хажуугийн эсвэл хөндлөн сувагт валютын ханш өсөх эсвэл буурах тодорхой тренд байхгүй байдаг онцлогтой. Хажуугийн сувагт үнэ өөрийн дундаж утгын ойролцоо диапазонд хэлбэлзэж байдаг. Өсөх ба буурах сувагт ашигладаг тоглолтын стратегийг хажуугийн сувагт хэрэглэж болно.

Хажуугийн сувгийн жишээ:

Стохастик, RSI, MACD, Momentum,  CCI индикаторуудыг сувагт ашигладаг.

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Гурвалжин (Triangle)

Техникийн анализд өргөнөөр ашигладаг дүрсүүдийн нэг бол гурвалжин юм. Гурван төрлийн гурвалжин байдаг.Өсөх гурвалжин Өсөх гурвалжины (ascending triangle) дээд хил…

Нээгдсэн тоо : 938

Форексийн үеүүд тэдгээрийн онцлог

Валютын зах зээл 5 хоногийн турш тасралтгүй ажиллаж байдаг хэдий ч валютын хосууд янз бүрийн цаг хугацаанд янз бүрээр хэлбэлзэж…

Нээгдсэн тоо : 2065

Алмаз (Бриллиант)

Алмаз бол үнийн графикийн хамгийн ховор дүрснүүдийг нэг. Гэхдээ ховор тохиолдох байдал нь түүний прогнозлох хүчийг ихэсгэхгүй.Алмаз нь үнийн хэлбэлзэл…

Нээгдсэн тоо : 879

Арилжаанд ороход бэлэн үү

Та манай сайтын Форекс хэсгийн материалуудтай танилцан Форекс захын талаар анхны мэдэгдхүүн олж авсан бол одоо санхүүгийн эрх чөлөөтэй болох…

Нээгдсэн тоо : 1570