Нүүр » Программууд » MS excel » Жагсаалттай ажиллах

Жагсаалттай ажиллах

Жагсаалттай хийх үйлдлийг авч үзэхийн тулд дараах хүснэгтийг авч үзье.

Мөр болон баганыг бэхлэх (freeze) / салгах (split)

Их хэмжээтэй жагсаалттай ажиллах үед хэрэглэгчид тулгарах эхний асуудал нь гүйлгэн харах үед мөр болон баганы толгой нь дэлгэц дээр харагдахгүй болох юм. Ийм үед мөр баганыг бэхлэх аргыг хэрэглэнэ. Өөрөөр хэлбэл жагсаалтыг гүйлгэн харагч эхний мөр болон баганад нөлөөлөхгүй болгох.

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Хэв (style) ашиглах

Электрон хүснэгттэй ажиллахдаа нүд болон хэсгүүдийг форматлахдаа голдуу нэг ижил фонт, шугам, тоон форматыг ашигладаг бол хэв (style) ашиглах нь…

Нээгдсэн тоо : 693

Хүснэгтэд /table/ мөр болон багана нэмэх

Excel 2007 -гоос хойшхи хувилбарт бий болсон хүчирхэг хэрэгслүүдийн нэгд Table буюу хүснэгт зүй ёсоор орно. Хэрэгслийн ашиглаж сурснаар та…

Нээгдсэн тоо : 199

Нөхцлөөр форматлах

Хүснэгтийн нүдэнд оруулж байгаа өгөгдөл нь тодорхой нөхцлийг хангаж байвал тухайн нүдэн дэх(өнгөө өөрчлөх, үсгийн хэлбэр нь өөрчлөгдөх г.м) өгөгдлийн…

Нээгдсэн тоо : 840

Огноо ба цаг оруулах

Excel програмд он сар өдөр болон цагийг тогтсон хэлбэрээр тодорхойлсон тоо байдлаар авч үздэг. Хэрвээ он сар болон цагтай ажиллах…

Нээгдсэн тоо : 1542