Нүүр » Программчлал » HTML хэл » Тусгай тэмдэгтүүд

Тусгай тэмдэгтүүд

Өмнөх хичээлүүдэд бид нилээд олон тооны HTML кодыг бичсэн. Тэгвэл хөтөч <h1></h1> гэдгийг тег гэдгийг хэрхэн мэдэж байгаа юм бэ гэсэн асуулт гарч ирнэ. Өөрөөр хэлбэл текстийг хэрхэн гарчиг болгож байгаа. Тэгвэл эдгээр удирдах тэмдэгтүүдийг зүгээр текст болгон харуулахад яах хэрэгтэй вэ?
Үнэн хэрэгтээ хөтөч < > дотор байрлаж байгаа бүгдийг удирдах тегүүд гэж ойлгоно. Тэгвэл эдгээр тэмдэгтүүдийг дэлгэц дээр харуулахын тулд тэдгээрийг HTML -ийн тусгай тэмдэгтүүдийг ашиглана. HTML-ийн тусгай тэмдэгтүүдийн хүснэгт байдаг. Гэхдээ бид тэдгээрээс зөвхөн үндсэн хэсгийг л үзнэ.

Тэмдэгт Үзүүлэх тэмдэгт
&lt; багын тэмдэгт
&gt; ихийн тэмдэг
&nbsp; хоосон зай
&copy; "copyright" тэмдэг
&amp; "амперсанд" @ тэмдэгт
&laquo; зүүн нээсэн кавычок
&raquo; баруун хаасан кавычок
&uarr; дээшээ сум
&rarr; баруун тийш сум
&darr; доошоо сум
&larr; зүүн тийш сум
&harr; зүүн - баруун тийш чиглэсэн сум

Жишээ

<html>
<head>
<title>Тусгай тэмдэгтүүд</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8">
</head>
<body>
Бид &laquo;Тэрэлж&raquo; рүү явж амарсан.</br>
3 &gt; 2</br>
&copy; 2014</br>
А &rarr; В</br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;өмнөө 3 хоосон зай авсан текст
</body>
</html>

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Макетыг кодлох. Хичээл 2

Өмнөх хичээлд бид сайтын төлөвийн мөрийг html кодод хөрвүүлсэн. Дараагийн хэсэг болох сайтын толгой хэсэг, агуулгын хэсгийн цэсний үеийн кодлолыг…

Нээгдсэн тоо : 785

Зурагтай ажиллах

Веб хуудаст зургийг хоёр аргаар ашигладаг. Нэг нь дэвсгэр байдлаар нөгөө нь бие даасан зураг хэлбэр. Сайтад JPEG, GIF, PNG…

Нээгдсэн тоо : 755

Формтой ажиллах

Хэрэглэгч мэдээлэл оруулах боломжийг форм олгодог. Та интернетээр хэсэж байхдаа төрөл бүрийн сорилго, асуулга, санал хураалт зэрэгтэй нэг бус удаа…

Нээгдсэн тоо : 853

Хөгжим оруулах

html хуудасны хөгжим Веб хуудас дээр дэвсгэр хөгжим оруулан өгч болдог. Хэрэглэгч хөгжим сонсох хэрэгслээ залгасан бол хуудсыг нээхэд хөгжим…

Нээгдсэн тоо : 784